Kompensasjonsordning 2 – nettkurs

700 kr

Fra og med 18. januar 2021 kan foretak med stort omsetningsfall igjen søke om kompensasjon til dekning av faste unngåelige kostnader.

I dette kurset ser vi nærmere på vilkårene for å motta kompensasjon, og hvilke kontrollhandlinger du som regnskapsfører eller revisor er pålagt å gjennomføre.

Kursinnhold:

  • Faste uunngåelige kostnader
  • Omsetning og omsetningsfall
  • Oppstilling og dokumentasjon
  • Regnskapsfører eller revisors bekreftelse
  • Kontrollhandlinger
  • Overtredelser og sanksjoner
  • Regnskapsfører/revisors ansvar – avtaleverk

I likhet med kompensasjonsordningen som kom våren 2020 er bistand i forbindelse med kompensasjonsordningen 2 et oppdrag som faller utenfor den ordinære oppdragsavtalen. Vi har derfor utarbeidet en dokumentpakke som er tilpasset de nye vilkårene og kravene i kompensasjonsordningen 2. Ved kjøp av dokumentpakken får du med 30 minutters juridisk bistand. Les mer om dette *her*.

Kurset passer for alle som skal utarbeide søknad om kompensasjon eller avgi bekreftelse på søknadenes innhold.

Foredragsholdere: Advokat Harald F. Strandenæs og adv.flm. Jennie Elise Bratlie

Veiledende oppdatering: 1 time rettslære/annet

Pris: kr. 700,-

PS: Når du har kjøpt kurset får du en epost med mulighet for å logge deg inn. Husk å sjekke søppelposten om ikke mailen kommer!

 

I likhet med kompensasjonsordningen som kom våren 2020 er bistand i forbindelse med kompensasjonsordningen 2 et oppdrag som faller utenfor den ordinære oppdragsavtalen. Vi har derfor utarbeidet en dokumentpakke som er tilpasset de nye vilkårene og kravene i kompensasjonsordningen 2. Ved kjøp av dokumentpakken får du med 30 minutters juridisk bistand. Les mer om dokumentpakken her: https://www.strandenas.no/vare-kurs/dokumentpakke-m-bistand/

Ønsker du å bestille både dokumentpakke og nettkurs, så får du dette som en Kurspakke, som bestilles her: https://www.strandenas.no/vare-kurs/samleprodukt-kompensasjonsordning-2-og-dokumentpakke/