1.500 kr

3 timer

Rettslære

Kjøp og salg av bedrifter

Vurderer du å selge din bedrift? Eller kanskje er du rådgiver for noen som vurderer å selge sin bedrift? Man kan spare både tid og penger på å sørge for at prosessen gjennomføres på riktig måte, og det finnes mange juridiske fallgruver man vil unngå. Vårt kurs vil guide deg på enkelt vis i hvordan du best kan oppnå begge deler. Vi opplever fortsatt stor aktivitet i kjøp/salg av virksomhet og pandemien ser ikke ut til å redusere dette, selv om møteformen har endret seg noe. Kjøp/Salg av bedrifter har mange begrunnelser: Fra endrede markedsmuligheter og konsolidering til generasjonsskifter. Uansett forhold er dette et viktig tema som egentlige handler om å verne og utvikle aksjonærverdier. Det er vesentlig å forstå forretningsmodellen. Som rådgivere er vår viktigste oppgave nettopp å sikre våre klienters verdier på best mulig måte. Den viktigste ressursen i alle transaksjoner er en informert og opplyst klient. Kurset skal bidra til at du øker kunnskapsnivået om rettsregler, avtaler og markedsmekanismer som spiller inn ved overdragelse av bedrifter. Det legges stor vekt på bruk av praktiske eksempler og du får kunnskap om prosessen både ved eget salg og i forbindelse med rådgivning til andre.

Temaer som behandles i kurset er:

  • Forberedelse til salg og oppkjøp
  • Innhenting av relevant informasjon
  • Metoder for verdsettelse
  • Avtalereguleringen
  • Ansatte – arbeidsrett
  • Due Diligence
  • Oppgjøret
  • Skatterettslige spørsmål
  • Selve gjennomføringen

Målgruppe: Du som vurderer å selge din bedrift og rådgivere som arbeider tett på bedriftseiere

Kursholdere: Advokat Harald F. Strandenæs og advokat Karl Erik Westergren

PS: Når du har kjøpt kurset får du en epost med mulighet for å logge deg inn. Husk å sjekke søppelposten om ikke mailen kommer!