Innleie av arbeidstakere fra bemanningsforetak

I dette nettkurset vil vi ta for oss de nye reglene, og hva disse vil bety for deg og din virksomhet

2 timer

Etterutdanning

1.300 kr

Det har kommet flere nye regler i arbeidsmiljøloven den siste tiden, og flere er på vei.

Er din praksis med innleie i dag lovlig?

Hvis den ikke er lovlig, risikerer du gebyr, straff eller søksmål fra LO?

Dersom du tar oppdrag for andre, må du registrere deg?

Hva vil totalforbudet mot innleie fra bemanningsbyråer i bygge og anleggsbransjen i Oslo, Viken og Vestfold fra 1. april bety for deg?

Allerede i sommer ble den generelle regelen om midlertidig ansettelse i arbeidsmiljøloven fjernet, og fra 1. april skjerpes reglene om innleie fra bemanningsforetak. Arbeidsgiver får også en utvidet bevisbyrde for at oppdragstakere ikke er arbeidstakere. Hovedregelen i norsk arbeidsliv skal være faste, hele og direkte stillinger uttaler Regjeringen. Disse reglene vil ha stor betydning for bl.a. bygg- og anleggsbransjen, regnskapsbransjen og andre bransjer der syklisk innleie er vanlig. Det er også foreslått andre endringer i arbeidsmiljøloven bl.a. når det gjelder arbeidstakerbegrepet og arbeidsgiveransvaret i konsern. I dette nettkurset vil vi ta for oss de nye reglene, og hva disse vil bety for deg og din virksomhet.

Spørsmål vi vil ta opp er om din praksis rundt innleie er lovlig, vil du måtte registrere deg for denne type oppdrag, og hva vil konsekvensene bli når det gjelder kontrakter og ansvar?

• Lovendringer og ikrafttredelse

• Spesielt om forbudet mot midlertidig innleie fra bemanningsforetak

• Grensen mellom entreprise og arbeidsinnleie

• Grensen mellom arbeidstaker og oppdragstaker

• Arbeidsgivers bevisbyrde for at oppdragstaker ikke er arbeidstaker

• Raskt om andre endringer i arbeidsmiljøloven

Målgruppe: Bygg- og anleggsbransjen, regnskapsbransjen og andre bransjer der syklisk innleie er vanlig


Advokat Harald F. Strandenæs


Advokat Martin Johnsen