Inndrivelse av egne pengekrav

700 kr

Hva gjør du når kunden ikke betaler fakturaen?

Her får du ett praktisk «do it yourself-nettkurs» hvor vi setter fokus på praktiske problemstillinger som ofte oppstår i forhold til kunder som ikke kan eller som ikke vil gjøre opp for seg.

Problemene oppstår gjerne når fakturaen bestrides av kunden. Her kommer inkassobyråene ofte til kort og prosessen stanser ved innstilt forliksbehandling eller intet til utlegg.

Du får en praktisk presentasjon av hvert steg av inndrivelsesprosessen, fra første purring er sendt til kravet blir betalt.

Kanskje kan du spare både tid og penger?

Temaer som behandles i kurset er:

  • Inkassoprosessen – fra ubetalt faktura til tvangsinndrivelse
  • Fase 1- Inkassovarsel og betalingsfrist
  • Fase 2- Utenrettslig inkasso
  • Fase 3- Rettslig inkasso
  • Ubestridte krav
  • Bestridte krav
  • Tilbakeholdsrett og stans i arbeidet
  • Avslutning- praktiske tips og triks

Kurset passer spesielt godt for små og mellomstore bedrifter som fakturer for tjenesteyting eller varesalg.

Lengde: 57 minutter

Oppdatering: 1 time rettslære

Pris: Kr. 700

Foredragsholdere: Advokat Karl Erik Westergren.

PS: Når du har kjøpt kurset får du en epost med mulighet for å logge deg inn. Husk å sjekke søppelposten om ikke mailen kommer!