3.600 kr

7 timer

Rettslære

Hvitvasking og økonomisk kriminalitet i regnskaps- og revisjonsbransjen

I dette heldagskurset skal vi gå grundig til verks i kravene til risikoklassifisering av kunden, kundetiltak, løpende oppfølging, nærmere undersøkelser og rapportering til Økokrim. Vårt mål er å gi deg konkrete eksempler på kundetiltak i en praktisk virkelighet. Vi gjennomgår også de vanligste feilene Finanstilsynets tematilsyn det siste året har avdekket, og diskuterer hvordan disse feilene kan unngås på en effektiv måte.

Kursinnhold

  • Regelverket
  • Kriminalitet i regnskapsbransjen
  • Hvitvaskingslovens system
  • Risikoklassifisering
  • Risikobaserte kundetiltak
  • Løpende oppfølging
  • Nærmere undersøkelser og rapportering til Økokrim
  • Politisk eksponerte personer (PEP)
  • Reelle rettighetshavere
  • Hvordan ta betalt for arbeidet?