Har du kontroll på lønnsområdet?

Dette nettkurset tar for seg alle lover og regler du som jobber med lønn og lønnsspørsmål skal forholde deg til

3 timer

Etterutdanning

2.200 kr

Har du kontroll på lønnsområdet?

Du som jobber med lønn og lønnsspørsmål er en av de viktigste medarbeiderne i en virksomhet.

Du har mange lover og regler du skal forholde deg til, og mange av disse reglene endrer seg årlig. Du som jobber med lønn, vet også at det er ikke mye som oppleves som så personlig som den ansattes lønn.

Dette kurset tar utgangspunkt i aktuelle og krevende spørsmål rundt lønnsproblematikk som vi ofte ser dukker opp, og tar for seg viktige nyheter og en del typetilfeller det er viktig å kjenne til.

Målgruppe:
Regnskapsførere, revisorer, HR-rådgivere eller andre som arbeider med lønn og lønnsspørsmål

  • Innledning
  • Lønnsoppdraget
  • Lønnstaker eller næringsdrivende
  • Skatteplikten
  • Verdsetting og trekkplikt
  • Naturalytelser- typetilfellene
  • Litt utland og trygd
  • Trekk i lønn
  • Hvordan utvikle lønnsområdet?

Får man også plansjene som brukes i nettkurset?

Ja, disse kan lastes ned fra kurssiden.

Får man dokumentasjon på at nettkurset er gjennomført?

Kursbevis blir mulig å laste ned via din profilside etter at nettkurset er fullført, hvor du vil finne det under Kursoversikt i menyen på venstre hånd. Kurset gir godkjente oppdateringstimer.