Generasjonsskifter – nå er tiden inne!

I dette nettkurset gjennomgår vi det viktigste du trenger å vite om generasjonsskifter

2 timer

Etterutdanning

1.300 kr

Generasjonsskifter – nå er tiden inne!

Uttalelser fra både Finans- og Statsminister til tross, vi mener fortsatt tiden er inne til å tenke generasjonsskifter. Det er mange grunner til å gjennomføre generasjonsskifter: Skatt, formuesskatt, forvaltning, opplæring, ansvar, og ganske enkelt at tiden går.

Dessuten tilsier både skattelovutvalget og den politiske sammensetning at arveskatt er aktuelt. Norge og Sverige er så godt som de eneste land uten arveskatt. Kommer arveskatten, kan den iverksettes raskt. Derfor bør forberedelser gjøres allerede nå.

Arveskatten vil gjelde både aksjene i familiebedriften og hytta. I tillegg til arv ved død, vil skatten også gjelde forskudd på arv og sannsynligvis en del av det som i dag regnes som skattefrie gaver. Samlet sett kan arveskatten raskt utgjøre betydelige beløp. Typiske og vanskelige spørsmål er: Skal noen ta over familiebedriften? Skal hytta overføres i sameie? Hva med fremtidsfullmakt og arv?

Vår erfaring gir oss innblikk i hvordan lovgivningen vil kunne se ut. Én ting er iallfall sikkert: det vil aldri bli billigere å gjennomføre generasjonsskifter enn nå.

Sett derfor av 2 timer og bestill dette aktuelle nettkurset.

 • Hva blir innholdet av arveskatten og hvem rammer den?
 • Arveskattens regelutforming blir fullstendig ny, med nye krav
 • Overføring av selskap/selskapsformer
  • Særlige regler om kontinuitet
  • Enkeltpersonsforetak og ansvarlige selskap
  • Aksjonæravtaler og vedtekter
 • Betinget overføring (kan du gi bort verdien, men beholde styringen?)
  • Aksjer uten stemmerett
  • Eiendom med bruksrett
  • Senere betingelser som skal inntreffe
 • Gavesalg med eller uten realisasjon? Svært kompliserte regler.
 • Familiens arverettslige behov
  • «Familiens sorte får»
  • «Mine, dine, våre?»
 • Fremtidsfullmakter og tilsvarende
 • Skifte (felleseie, særeie og uskifte)

Får man også plansjene som brukes i nettkurset?

Ja, disse kan lastes ned fra kurssiden.

Får man dokumentasjon på at nettkurset er gjennomført?

Kursbevis blir mulig å laste ned via din profilside etter at nettkurset er fullført, hvor du vil finne det under Kursoversikt i menyen på venstre hånd. Kurset gir godkjente oppdateringstimer.

Kursholdere:


Advokat Harald F. Strandenæs


Advokatfullmektig Torstein Feldborg

Målgruppe:

Eksterne regnskapsførere, revisorer, rådgivere, bedriftseiere og privatpersoner som bør planlegge generasjonsskifte