Kompensasjonsordning 2 – Dokumentpakke m/juridisk rådgivning

900 kr

Vent med rådgivning i forbindelse med kompensasjonsordning 2 til du har avtalene på plass.

Portalen for søknad om kompensasjon til foretak med stort omsetningsfall åpner 18.januar 2021. Alle foretak som søker om kompensasjon, også de som ikke er regnskapspliktige, vil trenge bistand fra regnskapsfører som er pålagt å utføre definerte kontrollhandlinger og å bekrefte søknaden før innsending. For at du på en enkel måte skal kunne takle disse oppdragene har vi laget dokumentene du trenger for å forankre oppdraget og avgi bekreftelse.

Både regnskapsførere og revisorer er allerede i dag underlagt en rekke plikter etter god regnskapsføringsskikk og attestasjonsstandarder. Det vil i disse dager bli innsendt feilaktige søknader gitt på uriktige grunnlag. Det er derfor viktig å klarlegge premissene for oppdraget.

Som ved forrige kompensasjonsordning er systemet enkelt å bruke, og vi har tilpasset det til både regnskapsførere og revisorer. Videre har vi laget dokumenter som både benytter eksisterende oppdragsavtaler/engasjementsbrev og selvstendige oppdrag.

Dokumentpakken finner du tilgjengelig for nedlastning etter kjøp, og innholder:

  • Veiledning for bruk av dokumenter
  • Engasjementsbrev Revisor
  • Bilag til engasjementsbrev Revisor
  • Oppdragsavtale Regnskapsfører
  • Bilag til oppdragsavtale Regnskapsfører
  • Styrets fullstendighetserklæring

Ved kjøp av dokumentpakken får du også med 30 minutters juridisk rådgivning knyttet til kompensasjonsordningen og utfylling av dokumentene.

Vi har også laget et nettkurs om kompensasjonsordning 2 som passer for alle som skal utarbeide søknad om kompensasjon eller avgi bekreftelse på søknadens innhold. Les mer om kurset og kjøp det på https://www.strandenas.no/vare-kurs/kompensasjonsordning-2/

Ønsker du å bestille både dokumentpakke og nettkurs, så får du dette som en Kurspakke, som bestilles her: https://www.strandenas.no/vare-kurs/samleprodukt-kompensasjonsordning-2-og-dokumentpakke/