Arbeidskraft fra utlandet – hva må du vite?

I dette nettkurset gjennomgår vi det viktigste du trenger å vite når du skal ansette eller leie inn utenlandske arbeidstakere til din virksomhet

3 timer

Etterutdanning

1.800 kr

Arbeidslivet blir stadig mer globalisert. Globalisering, teknologiutvikling og klimautfordringer påvirker arbeidsplassene også her til lands.

Det er mange rettslige utfordringer knyttet til å benytte utenlandske arbeidstakere i Norge. I dette nettkurset gjennomgår vi det viktigste du trenger å vite når du skal ansette eller leie inn utenlandske arbeidstakere til din virksomhet.

Målgruppe:
Daglige ledere, HR-personell, regnskapsførere, revisorer og andre som har befatning med utenlandske arbeidstakere

  • Innledning​
  • Oppholdsrett
  • Ansatt hos utenlandsk arbeidsgiver​
  • Ansatt hos norsk arbeidsgiver​
  • Når blir norske foretak ansvarlige for utenlandsk arbeidskraft?​
  • Arbeidsavtaler og tilknytningsformer​
  • Lønn- og arbeidsvilkår​
  • Yrkesskadeforsikring, trygderegler og arbeidsgiveravgift​
  • Skatt for utenlandske arbeidstakere​