Aktivt styrearbeid og krav til kjønnssammensetning i styret

I dette nettkurset tar vi deg gjennom styrets viktigste oppgaver fra en praktisk innfallsvinkel, og ser også nærmere på de nye kravene til kjønnsrepresentasjon i styrer

2 timer

Etterutdanning

1.400 kr

Aktivt styrearbeid og krav til kjønnssammensetning i styret

Har du styreverv, eller vurderer du å påta deg et styreverv? Kanskje er det nye kravet til kjønnssammensetning i norske styrer en motivasjon for deg eller noen du kjenner til å sette seg inn i hva proaktivt og godt styrearbeid faktisk er?

Det er en rekke krav til styrearbeid i norsk selskapslovgivning. I tillegg må styret holde seg orientert om andre krav i særlovgivningen, som for eksempel HMS-arbeid, kvalitetsarbeid, bærekraft og åpenhetsloven. Det er også andre bransjespesifikke forhold som må styrebehandles. Mot dette står selskapets behov for kommersiell aktivitet og forretningsmessig utvikling. Styret skal drive markedsstrategisk tenkning og ivareta selskapets forvaltning. Det handler rett og slett om lønnsomhet og avkastning.

Styrearbeid er krevende, men mange styrer oppfattes dessverre som byråkratiske sandpåstrøere på arbeid ledelsen faktisk utfører. I dette nettkurset tar vi deg gjennom styrets viktigste oppgaver fra en praktisk innfallsvinkel, og ser også nærmere på de nye kravene til kjønnsrepresentasjon i styrer.

Målgruppe:
Kurset er en ypperlig innføring for deg som er ny i gamet, og kan gi motivasjon til å tenke nytt for deg som allerede sitter i et styre

  • Styrets ansvar og arbeidsoppgaver
  • Godt styrearbeid
  • Nye krav til kjønnssammensetning
  • Styremedlemmenes fullmakter
  • Styrebehandling, arbeidsform og dokumentasjon
  • Krav til økonomisk oversikt
  • Styreansvaret
  • Styrearbeid i kriser og konflikter

Mottar deltakerne plansjene som brukes?

Ja, disse publiseres for nedlastning på kurssiden, som du finner under Kursoversikt på din profil.

Får man dokumentasjon på kursdeltakelsen?

Kursbevis blir mulig å laste ned via din profilside etter at nettkurset er gjennomført, hvor du vil finne det på samme sted du kan hente ut kursplansjene. Kurset gir godkjente oppdateringstimer.