Ny høyesterettsdom – urettferdig eiendomsskatt!

25. jun 2019 | Skatt og avgift

Demokrati betyr at flertallet kan beskatte mindretallet som de vil!

Dommen slår fast at eiendomsskatten i Oslo er lovlig men at utskrivningen i 2016 var for sen. Høyesteretts konklusjon er at Oslo kommune skrev ut eiendomsskatten for sent i 2016. Men kommunen vant på det viktigste punktet; prinsippet er lovlig, selv med et bunnfradrag på 4.000.000. Dermed er et flertall av boligene i Oslo uten eiendomsskatt.

Usosialt system

Urettferdigheten er ekstrem, bare 1 av 4 boliger omfattes av skatten: På Høybråten slipper du å betale eiendomsskatt, selv om boligen er både stor og eksklusiv. Grunnen er det sinnssvake sonesystemet der kvadratmeterprisen i «området» legges til grunn.
På Frogner i Oslo vest, omfatter sonen både nedre Skøyen og Tjuvholmen, der kvadratmeterprisen er dobbelt så høy. Sosialt er det ikke: Frogner har flere lavinntektsfamilier enn Høybråten.

Hva gjør Oslo kommune?

Dommen ble som vi fryktet og forventet. Så gjenstår det å se om kommunen betaler tilbake til deg som ikke klaget over 2016 vedtaket. Bare 3.400 saksøkte kommunen.

https://www.domstol.no/…/…/2019/juni-2019/hr-2019-1198-a.pdf