Transaksjoner mellom nærstående

Kjenner du til reglene? Det stilles i skatteretten krav om at transaksjoner mellom nærstående skal skje på armlengdes vilkår og til armlengdes pris, dette enten transaksjonen gjelder mellom selskap i konsern eller transaksjoner mellom en personlig aksjonær med bestemmende innflytelse over selskapet.

Dette er et yndet kontrollområde for skatteetaten og det er mange fallgruver å trå i. Med stor erfaring fra området, både som rådgivere og som tidligere ansatte i skatteetaten, ønsker vi med dette kurset å trygge deg i din hverdag.

Kursinnhold

 • Transaksjoner mellom personlig aksjonær og selskap
  • Kjøp
  • Salg
  • Bruk
  • Selskapsfremmede investeringer
 • Transaksjoner mellom nærstående selskap
  • Modeller for prising
 • Dokumentasjon på prisfastsettelsen
  • Redegjørelse etter aksjeloven § 3-8
  • Takst og verdivurdering

Velkommen til et praktisk rettet kurs!

Praktisk info

Dato: Torsdag 03. november 2022, kl. 13:00-16:00
Sted: Munkedamsv. 3B (på gateplan)
Pris: kr. 1.790,-
Veiledende godkjenning: 3 timer skatt og avgift
Målgruppe: Eksterne og interne regnskapsførere, økonomiansvarlige, næringsdrivende, revisorer og andre som fakturerer med mva, avstemmer og sender inn mva oppgaver


Advokat Harald F. Strandenæs


Advokatfullmektig Torstein Feldborg

For påmelding, send en e-post og oppgi navn på deltager(e) til berit@strandenas.no, eller klikk nedenfor.