VirksomhetsoverdragelserVirksomhetsoverdragelser – kjøp/salg – transaksjoner

Et stort antall norske bedrifter vil skifte eiere i de kommende årene. På basis av vår erfaring har vi utarbeidet effektive rutiner for å bidra i en virksomhetsoverdragelse fra den viktige planleggings- og analysefasen og frem til sikring av oppgjør. Vårt nettverk for overdragelse av blant annet regnskaps- og revisjonsbyråer, gjør at vi kan bistå enten du ønsker å kjøpe eller selge virksomhet.

Vi yter juridisk rådgivning ved kompliserte eiendomsoverdragelser, og har god erfaring med rådgivning ved overdragelse av eiendomsselskaper og større eiendomsmasser.

Du vil finne en nyttig og fullstendig beskrivelse av prosessen her transaksjoner