Styret er ansvarlig for virksomhetens drift og skal proaktivt ta del i utviklingen av virksomheten. Styret er eiernes tillitsmenn, men skal også ta et samfunnsansvar i sin rolle. I større foretak er ofte styrefunksjonen profesjonalisert. Vi ser dessverre at man i små foretak ofte ser på styrearbeidet som byråkrati og sandpåstrøing. Styrearbeid skal være verdiskapning med en sikker hånd på virksomhetens strategiutvikling.

Både som rådgiver til styret, og styremedlemmer er vår erfaring at styrets kompetanse og bredde er vesentlig. Vi ønsker å tilby vår erfaring til de aksjonærer og interessenter som trenger effektiv og tilpasset rådgivning til den virkelighet og de utfordringer selskapet har.