Bak selskapsrett skjuler det seg en rekke typer oppdrag:

 • Organisering gjennom konsern
 • Oppstart av virksomhet
 • Aksjonærkonflikter
 • Aksjonæravtaler
 • Styrearbeid
 • Generalforsamlingsbeslutninger
 • Fisjoner og fusjoner
 • Likvidasjon og nedleggelse
 • Omstrukturering
 • Oppdeling i divisjoner
 • Valg av selskapsform
 • Selskapsavtaler
 • Indre selskapskonstruksjoner

De fleste forretningsadvokater har et nært forhold til selskapsretten. Vi mener at selskapsrett må sees sammen med andre rettsområder, ikke minst skatterett, finansieringsspørsmål og hele virksomhetens strategi. Selskapsrettslige valg er basert på økonomiske realiteter, og vi bruker derfor tid på å finne riktige tilnærminger til selskapets valgte strategi.

Gode eksempler på typisk arbeid er ansattes medeierskap, som kan kreve både egne aksjeklasser, vedtektsendringer, aksjonæravtaler og finansieringsløninger. Annet typisk arbeid kan være trekantfusjoner for å lage holdingselskaper og tilpasse seg fritaksmetoden. De fleste selskaper med mer enn en eier opplever aksjonærkonflikter. Her som eller lager gode gjerder gode naboer – gjennomtenking gjennom aksjonæravtaler er vesentlig, men mangler ofte. I større foretak kan kan tema være å splitte opp foretaket for bedre å få frem de forskjellige forretningsområdene.

Hos oss har vi særlig fokus på godt styrearbeid, og holder jevnlige samlinger gjennom styrenettverk, kurs, bøker og ikke minst praktisk tilnærming. Vi sitter som rådgiver til en rekke styrer, både for å sikre et eksternt fokus, gi kunnskap innen generelt styrearbeid og for å sikre god fokus på styrets ansvar og gode beslutninger.

Du kan lese mer om styrearbeid ved å gå hit.