Revisjons- og regnskapsjuss

Gjennom flere årtier har vi fulgt revisjons- og regnskapsbransjen tett, og vi har derfor spesialkompetanse i god revisjons- og regnskapsføringsskikk og bistår i profesjonssaker, tilsynsreaksjoner og ved tvist om utestående oppgjør.

Vi arbeider med

 • Oppdragsavtaler for regnskapsførere
 • Engasjementsbrev for revisorer
 • Rådgivningsavtaler
 • Avtaler om bruk av regnskapssystem
 • Tvister med kunder
 • Profesjonsansvar og erstatningssaker
 • Tilsynsreaksjoner fra finanstilsynet
 • Tilbakekall av autorisasjon som regnskapsfører og revisor
 • Problematikk fra bokføringslovgivning og god bokføringsskikk (GBS)
 • Problematikk fra regnskapslovgivning og god regnskapskikk (GRS)
 • Problematikk fra regnskapsførerlovgivning og god regnskapsføringsskikk (GRFS)
 • Problematikk fra revisjonslovgivning og (GRS)
 • Hvitvaskingsregelverket
 • Etikk

Dette rettsområdet er sterkt preget av krav til dokumentasjon, revisjonsbevis, kommunikasjon med kunde, gode rutiner, og ikke minst kvalitetskontroll og krav til avstemming mv. Vi ser også en økende etterspørsel etter avtaler og innholdskrav til regnskapssystemer.

Vi holder også en rekke kurs som gir oppdatering for regnskapsførere og revisorer, både for fagorganisasjoner, internt for foretakenes egne ansatte eller kunder og i egen regi.