Prosedyre

Sannheten er at det er et nederlag for begge parter når saken må bringes inn for domstolene. Likevel kan situasjonen ofte kreve at makt settes bak ord. Noen ganger må faktisk konfliktnivået økes for at konflikter skal bli løst.

Parter kan se forskjellig på virkeligheten og bedømme sin mulighet til å føre frem forskjellig. Realistisk vurdering av egen situasjon er avgjørende for å ta valget om man saksøker eller ikke. Alle seriøse advokater prøver i dag å forlike saken på et riktig nivå, men dessverre er ikke alltid vurderingen like god.

I forhandlinger er alternativet til forhandlingen som regel tvistemål for domstolene, og man må derfor ikke være redd for å ta ut stevning der det trengs. Man må heller ikke være redd for å bli saksøkt urettmessig – det skjer stadig vekk.

Våre advokater har bred erfaring med prosedyre, og det ligger alltid seriøse vurderinger bak saksanlegg og håndtering av rettssaker.

Saksforberedelse til hovedforhandling innebærer at klienten må gjennomgå bevis som fremlegges for domstolen gjennom prosesskriv. Et godt samarbeid med klienten i denne fasen er helt avgjørende for muligheten til å vinne frem.

Det store spørsmålet er selvsagt om man vinner eller taper, og vi ser det slikt at det er useriøst å ikke foreta en vurdering av dette i samråd med klient.