Bistandsavtale innen GDPR og personvern

Da GDPR trådte i kraft sommeren 2018 visste vi ikke med sikkerhet hva kontrollmyndighetene ville legge vekt på i GDPR-arbeidet.

I dag vet vi noe mer, selv om mye er enda usikkert. Vi vet at bedriftens rutiner for datasikkerhet, kryptering, tap av personopplysninger og å kartlegge lagring og behandling av personopplysninger er sentrale krav fra kontrollmyndighetene.  

Vi opplever fremdeles mye pågang fra forskjellige typer bedrifter, som alle forsøker å tilpasse seg de nye personvernreglene. For noen er kanskje tiden kommet for et større arbeid knyttet til både personvernspørsmål og IT-arkitektur generelt, men for de fleste tror vi det riktige er å puste gjennom nesen og ikke overdramatisere endringene som har kommet.

Advokatfirmaet Strandenæs har høy kompetanse innen personvernrett og GDPR, og ønsker å gi bedrifter et tilbud som takler de nye personvernutfordringene på en enkel men god måte, gjennom en løpende bistandsavtale – avtale om personvernkontakt. Vi tror at kontrollmyndighetene vil se svært positivt på at din bedrift har inngått en slik avtale.

Ved å inngå avtale om personvernkontakt får du:

1. Kartleggingsmøte

En etableringssamtale hvor vi kartlegger bedriftens plikter og avdekker risikoområder. I forkant av møtet vil du motta en sjekkliste med områder som du må tenke gjennom.

2. Personvernrapport

På bakgrunn av kartleggingsmøtet utarbeider våre advokater en personvernrapport for din bedrift som blant annet inneholder en oversikt over hvilke personopplysninger som behandles, sletterutiner, oversikt over bedriftens IT-systemer og risikovurderinger.

3. Personvernpakke

Samtidig med rapporten mottar bedriften et fullstendig dokument med blant annet forslag til en personvernerklæring, databehandleravtale, avviksmeldinger – og loggføringer.

4. Opplæringsmateriell

Bedriften vil få tilsendt materiell som kan brukes for opplæring og orientering til egne ansatte.

5Løpende rådgivning og prioritert bistand

Våre advokater bistår også med konkrete spørsmål over telefon dersom dere har spørsmål. Ved mulig brudd på personvernsikkerhet eller andre personvernspørsmål av noe omfang, vil bedriften få prioritert bistand med 20 % rabatt.

Noen av dere vil etter loven måtte ha «personvernrådgiver», en tjeneste som både kan utkontraheres og fylles av egne ansatte. Det enkleste er nok at dere selv velger en intern personvernrådgiver blant egne ansatte, som vi bistår ved behov.

Pris på avtale for 2019 (gjelder pr. selskap):

  • Etablering av bistandsavtale koster kun kr. 5.200,- (dette inkluderer innledende samtale på inntil 2 timer med tiltaksplan)
  • Abonnement kun kr. 900,- pr. mnd. (Abonnementet faktureres på forskudd ut gjeldende år).
  • Prioritert bistand ved mulig brudd på personvernsikkerheten vil gis på ordinære vilkår, men med 20 % rabatt.
  • Bedrifter med mange ansatte kan ta kontakt for særskilt avtale.

Med abonnement på bistandsavtale er du alltid prioritert, i tillegg får du denne tjenesten til en lav pris.

For bestilling eller spørsmål?

Ta kontakt med berit@strandenas.no