Immaterialrett med strandenæs logoModerne økonomi/Immaterialrett

I dag er immaterialretter ofte bedriftens største aktiva og viktigste verdidriver. Det er viktig å ha en god strategi (IPR strategi) som sikrer alt fra egne opphavsretter, patent, mønster, varemerker og dessuten et avklart forhold til lisensiering og konkurranseklausuler.

Verdien av en IPR viser seg ikke minst ved verdsettelse og salg av foretaket. Gjennom vår gode breddekompetanse ønsker vi å være en god diskusjonspartner allerede i strategiarbeidet og vi har bred erfaring i å håndtere praktisk immaterialrettsarbeid.

Overraskende nok er mange norske bedrifter mer opptatt av domenebeskyttelse enn av å ha en gjennomtenkt strategi som varige komparative fortrinn. Mange overvurderer også egen evne til å innarbeide og vedlikeholde hele familier og porteføljer av varemerker og andre kjennetegn.

Vi anbefaler deg å tenke enkelt, selv de største internasjonale tilbydere har enkle IPR strategier. Utfordringen for norske SMB bedrifter er at markedene er små og vanskelig tilgjengelig.