GenerasjonsskifterGenerasjonsskifter

Befolkningens alderssammensetning gjør generasjonsskifter til et viktig tema, både for bedrifter og privatpersoner.

Samtidig kan det være store kostnader knyttet til gjennomføringen av et generasjonsskifte i form av skatt og avgifter. Det er viktig å vite når og på hvilken måte et generasjonsskifte bør gjennomføres.

Vi kan bidra i en totalvurdering av bedriftens eller familiens behov.