Vi tilbyr praktiske foredrag og kurs innen økonomi og forretningsjus. Vårt mål er å tilby motiverende kurs, med høy fag- og bransjekunnskap – fremført på en underholdende måte!

Flere av våre advokater og advokatfullmktiger er foretrukne forelesere for ulike bransjeorganisasjoner og samarbeidspartnere, samt internt i både store og små bedrifter. Vi spisser alltid innholdet i våre kurs og foredrag, slik at det er godt tilpasset både deltager og bransje. Det er sjelden at to av våre kurs er like!

Vi har som strategi å investere i kompetanseutvikling gjennom dialog med dyktige og krevende fagmiljøer. I tillegg arrangerer vi egne kurs og seminarer på konkrete tema som vi jobber med til daglig.

Ved spørsmål ta kontakt på telefon 22832500 eller send en mail til post@strandenas.no.

Her ser du advokat Harald F. Strandenæs i “action” på forskjellige arenaer hvor Aurora Borealis har vært tilstede :