Entreprise - avtaler - prosjektstyringEntreprise – avtaler – prosjektstyring

Bak ordet «Entreprise» finner vi en enorm variasjon av bedrifter. Fra den enkeltstående håndverker til store konserner. Lønnsomhet kan være en utfordring når marginene er små og konkurransen tøff. Når konflikter spisser seg, blir tapet gjerne større jo lenger tid som går, uavhengig av hvem som har rett.

Gjennom standardavtalene NS 84xx finner vi en gjennomgående regulering av entrepriseprosjektene. Da er det viktig å kjenne de ulike konsekvensene av standardavtalene, vite om partenes rettigheter og forpliktelser, slik at man kan gjøre individuelle tilpasninger der det er nødvendig.

Vi bistår med kompetanseutvikling, og med å etablere gode avtalemekanismer og rutiner for prosjektstyring, slik at man i større grad kan styre unna de mange fallgruvene. Vi bistår ved konflikter i entrepriseprosjekter, der vårt fokus er å finne gode løsninger som forhindrer lange prosesser for domstolene.

Vi bistår også ved strukturering av virksomheter og transaksjoner. Les mer om transaksjoner her.

Vi kan blant annet bistå ved:

  • Kontrakts- og anbudsprosesser
  • Avtaleutforming
  • Innarbeidelse av rutiner
  • Virksomhetssalg
  • Konflikthåndtering
  • Styrearbeid

Vi holder også jevnlig kurs om aktuelle temaer innen entrepriserett, både for entreprenører og deres rådgivere.