Eiendom og utviklingEiendom og utvikling – kjøp/salg

I Norge, som i mange andre land, er eiendom et yndet investeringsobjekt, både for privatpersoner og profesjonelle aktører. Eiendom utgjør også store verdier, hvor det er viktig å sikre seg med grundige undersøkelser og gode avtaler.

Vi bistår en rekke eiendomsforvaltere og investorer ved kjøp og salg av fast eiendom, samt ved forvaltning og utvikling av eiendommer.

Vi bistår blant med følgende:

  • Kjøp og salg av fast eiendom
    •  – Avtaleutforming
    •  – Organisering
    •  – Skatte- og avgiftsmessige konsekvenser