ArbeidsrettArbeidsrett – arbeidsgiver og arbeidstager

Ingen rådgivningsområder er mer preget av grensegangen næringsdrift og privatliv. Som rådgiver skal vi møte mennesket med respekt og forståelse, og bedriften med et stadig fokus på økt lønnsomhet og bedre organisering. Det er ikke til å komme i fra at arbeidsrettskonflikter ofte bare har tapere, men at partene har kommet inn i konflikter som er mer preget av følelser enn fornuft.

Vi gir rådgivning og prosederer både for arbeidsgivere og arbeidstagere. Dette gir oss en bredde i vår forståelse og en erfaring som vi mener er nødvendig.

Prosessen i arbeidsrettsaker er etterhvert blitt ganske fastlagt: utfordringene forsøker man å ta opp i medarbeidersamtaler og instrukser. Dersom man ikke finner løsningen i fellesskap innkalles til drøftelsesmøte. Det skrives en protokoll jfr. Arbml. § 15-1, det utformes kanskje en oppsigelse som igjen vil bli vurdert mot kravet til saklig grunn.

Vi må erkjenne at rettslig behandling av oppsigelser er noe av det mest destruktive juristene kan befatte seg med. Nettopp derfor anbefaler vi skreddersydde arbeidsavtaler, gode og tydelige instrukser – kort sagt at forventningene avklares mellom partene. Likevel vil det i noen situasjoner være nødvendig med domstolsbehandling og vi har en betydelig erfaring på kontoret i denne typer saker.

I noen ganske få og svært dramatiske situasjoner foreligger “grovt pliktbrudd” fra medarbeidere. I disse situasjoner kan det være nødvendig med avskjed. Ofte er slike situasjoner kombinert med underslag og annen kriminalitet.