Svenskene kommer!

13. apr 2023 | Kjøp og salg av virksomhet

Motsatt svenskehandel i transaksjonsmarkedet – hva er din bedrift verd?

Med stigende renter og global usikkerhet, skulle man kanskje tro at det er vanskeligere å finne kjøpere til norske bedrifter. Dette er det imidlertid lite som tyder på. Vi oppfatter at det er stor interesse for oppkjøp av norske selskaper, ikke minst fra utenlandske aktører.

Kanskje er grunnen den rekordsvake norske kronen:

NOK har falt ca. 8,3 % mot 1 USD i løpet av året, og omtrent tilsvarende har også Euroen styrket seg mot kronen i samme periode.

Kjøpesterke svensker har dermed god grunn til å kaste blikket vestover, og ikke bare til amerikanske vindkraftprosjekter, men også mot investeringsmuligheter med avkastning her til lands. En svekket kronekurs, konkurransefortrinnet utenlandske investorer har ved at de ikke betaler formuesskatt til Norge, inflasjon og renteuroen i eurosonen forøvrig, gir svenskene og Europa for øvrig et mulighetsvindu for økt avkastning fra investeringer i norske bedrifter.

Og noen har allerede meldt seg på: Det ikke ukjente svenske oppkjøpsfondet EQT har både strategi og økonomiske muskler til å ta over flere norske bedrifter til en fordelaktig pris. Andre venture- eller buyout-fond, som Scope Capital Advisory AB, Altor Equity Partners AB, Triton Advisers, Norvestor med flere, har også eierandeler i selskap vi kjenner.

Price/Earnings viser forholdet mellom en bedrifts markedsverdi/aksjekurs og årsresultat, og anvendes for å beregne et selskaps markedsverdi i forhold til inntjening. Da kan det være nyttig å vite at rør- og elektromontøren Bravida Holding AB har ca. 19,58 i P/E, Instalco AB ca. 25,65 i P/E. Kan disse foretak finne gode oppkjøpskandidater i Norge, så er valutaeffekten en klar bonus.

Driver du IT- eller regnskapsbyrå, handles b-aksjene i ECIT AS til kr. 7,32 med noe som så vidt vi oppfatter gir en P/E noe under 15.

Det er mange måter å forsøke å beregne verdien av et selskap, men det enkle svaret er at oppkjøp er lønnsomme bare når P/E på selskapet du kjøper ligger markert under din egen. Ut fra P/E-beregningen kan man også beregne om en aksje er dyr eller billig.

Et lite entreprenørforetak skal kanskje være fornøyd med en P/E under 5, for oppkjøpet skal være lønnsomt også for kjøper.

Et mer presist mål for verdsettelse finner du ved å beregne ren kontantstrøm, ofte i formen EBITDA, som betyr earnings before interest, taxes, depreciations, and amortizations, som så multipliseres med en faktor som gjerne er avhengig av risiko og rente. Så langt i år, er det ingen dempet aktivitet på kjøpersiden.

Vi har tro på flere utenlandske oppkjøp av norske selskap fremover, ikke bare fra svenskene. Vi ser at svenske oppkjøpere representerer en stor grad av trygghet for norske bedriftseiere som ønsker å selge, men forbli ansatt en stund fremover mot pensjon.

Det er gjerne god avkastning i vente for investeringsselskap som kjøper opp godt drevne bedrifter der gründerne nærmer seg pensjonsalder og ønsker å trappe ned egen innsats. For å lære mer om prosessen ved slike transaksjoner, meld deg på vårt webinar her.

Eivind Lingaas Rivelsrød

Advokatfullmektig

941 75 129