Søknadsportalen for kompensasjonsordning 2 er nå åpen!

18. jan 2021 | Regnskap og revisjon

Søknadsportalen for kompensasjonsordning 2 er nå åpen, og Brønnøysundregistrene har i dag kommet med noen viktige avklaringer:

  • Regnskapsfører/revisor kan fylle ut søknaden gjennom delegert rolle i Enhetsregisteret
  • Søknaden signeres av søker i Altinn
  • Regnskapsførere som ikke er tildelt rolle som regnskapsfører i Enhetsregisteret har ikke elektronisk tilgang på søknaden etter at den er sendt inn. Det anbefales at en utskriftsversjon lagres før søknaden innsendes
  • Det er foreløpig ikke mulig å endre søknaden når den først er sendt inn. Det er derfor viktig at søknaden gjennomgås nøye av regnskapsfører og kunden
Vi har laget et nettkurs om kompensasjonsordning 2, og utarbeidet de avtalemaler du trenger for å påta deg oppdrag med å bistå med søknadene.