Skatt over landegrensene – råd og vink

OBS! Kurset avlyses grunnet smittebildet, men lanseres snarlig som nettkurs!

Bevegelse og handel på tvers av landegrenser tar seg nå opp igjen. Landegrenser viskes ut, og nasjonale regler kommer under press. Internasjonalt snakkes det også mer og mer om en global skattesats.

I dette praktiske kursert gjennomgår vi sentrale og ofte stilte spørsmål knyttet til kjøp, salg og arbeidskraft på tvers av landegrensene.

Kursinnhold
 • Debatten om global skattesats
 • Prinsipper for skattemessig tilhørighet
 • Globalinntekt og begrenset skatteplikt
 • Fast driftssted
 • Exit-beskatning
 • Internprising
 • Lavskattelandvurdering nye regler for renter og royalty
 • Konsernbidrag til utlandet – nye regler
 • Skatteamnesti
 • Aksjegevinster og utbytter, fritaksmetoden og kildeskatt
  • Forholdet til Storbritannia (Brexit)

Målgruppe: Eksterne og interne regnskapsførere, økonomiansvarlige i selskapene og revisorer

Praktisk info

Dato: 08.12.21, kl. 13:00-16:00
Sted: Munkedamsv. 3B (på gateplan)
Pris: kr. 1.690,-
Veil. godkjenning: 3t skatterett/rettslære
Kursholdere: Advokat Øystein Olausen og advokatfullmektig Torstein Feldborg