Sameier og borettslag: Når naboen er både styremedlem og drittsekk

OBS! Det fysiske kurset torsdag 05. mai avlyses, og kurset vil i stedet snarlig tilgjengeliggjøres i digital versjon.

Verv til styrer i borettslag og sameier bekles av naboer med høyst ulik bakgrunn og kompetanse. Det eksisterer ikke noe minimumskrav til kunnskap om å drifte en organisasjon bestående av stadig større verdier og som innebefatter folks hjem og husstand. Allikevel innebærer tillitsvervene et betydelig ansvar.

Kurset tar for seg de aktuelle rettsreglene og er eksemplene er basert på virkelige hendelser, og er uvurderlig for deg som sitter i styret til sameie eller borettslag.

Kursinnhold

  • Borettslag, sameier og eierseksjonsloven
  • Aktiv og passiv opptreden i styret; styremøter og protokoll
  • Ivaretakelse av eiendomsmassen og hensynet til borettslagets og sameiets beste
  • Om å mele sin egen kake og demokratiets hemsko
  • Erstatningsansvar og straffansvar: Styreforsikring?
  • Søksmålsprosess

Målgruppe: Styreledere og styremedlemmer, regnskapsførere, revisorer og forretningsførere, samt alle med bopel i borettslag og sameie

Praktisk info

Dato: Torsdag 05. mai 2022, kl. 18:00-20:00
Sted: Munkedamsv. 3B (på gateplan)
Pris: kr. 990,-
Kursholdere: Advokat Karl Erik Westergren og advokatfullmektig Eivind Lingaas Rivelsrød