Regnskapsførerjuss i 2022 – Løft blikket

OBS! Kurset avlyses grunnet smittebildet, men lanseres snarlig som nettkurs!

Vi følger regnskapsbransjen tett, og har i over 20 år holdt oppdaterte kurs i regnskapsførerjuss. Regnskapsbransjen er i kontinuerlig endring, både gjennom lovgivning, bransjeglidning, digitalisering og globalisering.

Vi ser nå at bank- og finansbransjen igjen gjør seg gjeldende, men IT-leverandøren blir stadig viktigere i kampen om kundene. Skattemyndighetenes nye strategier for tidlig datafangst, kombinert med næringslivets fokus på CRM-systemer, endrer spillereglene.

Regnskapsarbeidet blir stadig mer integrert i kundens øvrige systemer, og regnskapsførernes lønnsomhet blir presset mellom kundenes forventninger om lav fastpris og kontrollmyndighetenes stadig økende krav til kvalitet og internkontroll.

I dette kurset går vi gjennom oppdatert lovgivning, forvaltningspraksis og aktuelle spørsmål.

Kursinnhold
 • Aktører i regnskapsbransjen
 • Markedets krav til tjenesteleveransen
 • Forretnings – og prismodeller for tjenesteleveranser
 • Oppdragsavtaler og service level agreement (SLA)
 • IT-leveranser og software as a service-avtaler (SaaS)
 • Nye tjenesteområder
 • Den krevende kunden
 • Sanksjoner og misligholdssaker
 • Veien til kundetilfredshet
 • Kontrollmyndighetenes krav til regnskapsforetaket
  • Autorisasjon
  • GRFS
  • Internkontroll
  • Hvitvasking
  • GDPR

Kurset er en gjennomgang av praktiske case, og skal motivere deg til å våge å tenke nytt.

Målgruppe: Regnskapsførere, økonomiansvarlige, styremedlemmer og rådgivere i regnskapsbransjen

Praktisk info

Dato: 09.12.21 og 12.01.22, kl. 09:00-16:00
Sted: Munkedamsv. 3B (på gateplan)
Pris: kr. 3.600,-
Veil. godkjenning: 7t RF-Regelv./GRFS
Kursholdere: Advokat Harald F. Strandenæs og advokat Jennie Elise Bratlie

 For påmelding: Send e-post til berit@strandenas.no eller klikk nedenfor, og oppgi antall påmeldte samt navn på deltager(e).