Regnskapsfører- og revisorjuss i 2023 – Løft blikket

I over 20 år har vi fulgt regnskaps – og revisjonsbransjen tett. Bransjen er i kontinuerlig endring, både gjennom lovgivning, bransjeglidning, digitalisering og globalisering. Vi ser nå at bank- og finansbransjen igjen gjør seg gjeldende, men kanskje er IT-leverandørene blitt viktigste aktør i kampen om kundene.

Skattemyndighetenes nye strategier for tidlig datafangst, kombinert med næringslivets fokus på CRM-systemer, endrer spillereglene. Regnskapsarbeid blir stadig mer integrert i kundens øvrige systemer, og bransjens lønnsomhet er presset mellom kundens forventninger om lav fastpris og kontrollmyndighetenes stadig økende krav til kvalitet og internkontroll. Ved å se revisor – og regnskapsførerrollene i sammenheng, blir temaet levende og praktisk, og letter arbeidet for begge roller.

Kurset er en gjennomgang av praktiske case, og skal våge deg som arbeider i regnskapsbransjen å tenke nytt.

Kursinnhold

 • Aktører i regnskaps- og revisjonsbransjen
 • Markedets krav til tjenesteleveransen
 • Forretnings- og prismodeller for tjenesteleveranser
 • Oppdragsavtaler og service level agreement (SLA)
 • Akseptvurdering og fortsettelsesvurdering for revisor og regnskapsfører?
 • IT-leveranser og software as a service (SaaS)
 • Kontrollmyndighetenes krav til regnskaps- og revisjonsforetaket
  • Autorisasjonsplikt
  • GRFS, ISA og god revisjonsskikk
  • Internkontroll
  • Hvitvasking
  • GDPR
 • Nye tjenesteområder
 • Sanksjoner og misligholdssaker
 • Veien til kundetilfredshet

Velkommen til et praktisk rettet kurs!

Praktisk info

Dato: Tirsdag 18. oktober 2022, kl. 09:00-16:00
Sted: Munkedamsv. 3B (på gateplan)
Pris: kr. 3.600,-
Veiledende godkjenning: 5 timer RF-regelv./GRFS, 2 timer rettslære
Målgruppe: Regnskapsførere, revisorer, daglig leder og deg som jobber i et regnskapsfører- eller revisjonsforetak


Advokat Harald F. Strandenæs


Advokat Jennie Elise Bratlie

For påmelding, send en e-post og oppgi navn på deltager(e) til berit@strandenas.no, eller klikk nedenfor.