Redegjørelse etter arbeidsmiljøloven

29. nov 2016 | Ukategorisert

Redegjørelse etter arbeidsmiljøloven

Mens aksjelovutvalget med stor entusiasme har forsøkt å fjerne unødige redegjørelser går man motsatt vei i arbeidsmiljøloven. Etter både arbeidsmiljøloven § 14 A-2 og § 14 A-4 skal det utarbeides en “redegjørelse”. Redegjørelsen skal inneholde hvorfor man vil utøve den allerede avtalte konkurranseklausul. Arbeidsgivers særlige behov for vern mot konkurranse skal i tilfelle fremgå av redegjørelsen. Ut over dette er det få klare holdepunkter for hva redegjørelsen skal inneholde. Vi må derfor se hen til formålet med redegjørelsen for å finne hvilket nivå, detaljeringsgrad og konkretisering redegjørelsen bør inneholde.

For en praktisk bruk bør skjelettet til redegjørelsen allerede være på plass. Vi har utarbeidet en enkel disposisjon som vi gjerne deler med deg – bare send en e-post til martin@strandenas.no.

Uavhengig av redegjørelsen er det viktig med gode rutiner også i avslutningen av arbeidsforhold. Hvem varsler kunder og andre eksterne om oppsigelsen? Hvordan håndteres overtagelse av e-postkommunikasjon, SMSer og annet datalagret materiale. Hva skjer med den ansattes mobilnummer og e-postadresse. Hva svarer man om årsaken til oppsigelsen.

Ved en oppsigelse følger det av lojalitetsprinsippet at arbeidstaker først varsler arbeidsgiver, deretter har arbeidsgiver styringsrett til å ivareta virksomhetens behov. Normalt finner arbeidsgiver og arbeidstaker sammen frem til en løsning om hvorledes skifte av arbeidsforhold omtales og spørsmål besvares. Det avtales ofte at avtaler om fratreden skal være konfidensielle, noe som i praksis etterlater spørsmålet hvorledes man besvarer spørsmål. Noe av den samme problematikken kan man møte ved spørsmål om oppsigelser.