Permittering av ansatte – hvilke permitteringsregler gjelder nå?

26. jan 2021 | Arbeidsliv og HR

Permittering av ansatte – hvilke permitteringsregler gjelder nå?

Med ny, full nedstenging av samfunnet opplever mange virksomheter at alt stopper opp. Forhåpentligvis er dette en kortvarig situasjon, men mange vil likevel måtte permittere sine ansatte. 

Ved permittering anbefaler vi at det gis informasjon til ansatte, gjerne i et videokonferansemøte. Samme dag kan det sendes permitteringsvarsel. Det er viktig at varselet inneholder all nødvendig informasjon. Mangler informasjonen NAV trenger kan den ansatte oppleve å ikke få innvilget dagpenger. Permitteringsvarselet må inneholde følgende:

  • Hvorfor du permitterer ansatte
  • Datoen for når du har varslet om permitteringen
  • Datoen når permitteringen starter og hvor lenge den vil vare
  • Navnet på den som blir permittert
  • Hvorvidt den ansatte permitteres helt eller delvis
  • Om partene på arbeidsplassen er enige om permitteringen
  • Stillingsprosenten til den som permitteres
  • Datoen for når den permitterte ble ansatt i bedriften

Vi er fortsatt i en akutt situasjon, slik at det holder med to dages varsel til permitteringen iverksettes.

Arbeidsgiverperioden er nå lenger enn den som ble satt i mars 2020. I mars 2020 var det arbeidsgiverperioden på to dager. Den ble i september endret tilbake til ti dager. Det er altså ti dager med lønn fra arbeidsgiver mens den ansatte er hjemme, før den ansatte får dagpenger fra NAV. Dagpengene er omtrent 2/3 av den ansattes lønn opp til 6 G, så også dette beløpet er mindre enn i mars. Vi håper regjeringen gjeninnfører arbeidsgiverperioden på to dager og øker utbetalingene slik de var fra mars 2020, men hittil har det ikke vært noen signaler om det. Nå lempes hele kostnaden ved nedstengningen over på arbeidsgiver.

Når nedstengningen åpnes opp igjen regnes permitteringen som opphevet når den ansatte har vært tilbake på jobb i seks uker. Dersom vi nå får en gjenåpning av samfunnet i et par uker og deretter nok en nedstengning vil det altså ikke påløpe en ny arbeidsgiverperiode før etter seks uker.

Det er den ansatte selv som må melde seg permittert/arbeidsledig på NAV og levere permitteringsvarselet. Som arbeidsgiver er det viktig at du gir denne informasjonen til dine arbeidstakere. Arbeidstakere bør melde seg for NAV straks de får permitteringsvarselet og ikke vente til første dag etter arbeidsgiverperioden.

Ta kontakt med oss dersom du ønsker bistand i forbindelse med permitteringer.