Velkommen til Las Palmas

Oppdateringsdager for regnskapsfører og revisor – 15. til 22. november

Kun 4 plasser igjen!

I år ønsker vi velkommen til selve Las Palmas – en fargerik og moderne by med spennende restauranter, flott shopping, trendy barer, sjarmerende historisk bydel samt en flott strand! Vi bor på et fantastisk hotell som heter Santa Catalina, en oase i byen med svømmebassenger og deilige uteområder til pausene. På kveldstid et pulserende liv med alt fra Michelin-restaurant til enkle tapasbarer.

Det meget aktuelle kursprogrammet blir preget av den store skattereformen, nytt bransjeregelverk, hvitvasking, IT-jus, forsvarlig kvalitetsstyring, aktuell arbeidsrett, og de vanskelige investeringene. Du kan sette sammen din egen kurspakke og velge mellom 4 av 5 kursdager. Kursdagene blir avbrutt av en 4 timers siesta der du kan diskutere fag over en hyggelig lunsj blant engasjerte bransjekollegaer, eller bare nyte noen timer i solen.

Vi har allerede reservert hotellrom samt en del flyseter med SAS fra Oslo. Vi kan også være behjelpelig med tilslutningsfly fra andre flyplasser. Siden vi er tidlig ute, så har vi fått gode priser på både flyseter og hotellrom. Det er også mulig å ordne med reise og opphold selv.

For påmelding og spørsmål, send en henvendelse til berit@strandenas.no, så er du sikret en plass på årets sydenkurs!

Når: 15. til 22. november 2023
Hvor: Santa Catalina, a Royal Hideaway Hotel, Gran Canaria
Avreise fra: Gardermoen, Oslo (vi er behjelpelig med fly fra andre steder i Norge)

Kursprogram

Gjennom endringer i regnskapsførerloven og revisorloven, er det mulig å kombinere forskjellige fagemner under praktiske overskrifter. Vi har derfor satt sammen det vi håper er en svært aktuell kurspakke, der alle kurs gir oppdateringstimer og absolutt er høyst relevante for yrkesutøvelsen til regnskapsførere og revisorer. Vi håper du velger ut de kurs som er mest relevante for din arbeidshverdag, eller det du ønsker å arbeide med i fremtiden.

Etter vårt syn skal gode fysiske kurs gi rom for refleksjon, der kursdeltakeren kan gjennomgå praktiske hverdagseksempler fra flere vinkler. Samtlige kurs inneholder derfor ikke bare rettslære, men også skatterett, merverdiavgiftsrett, regnskapsforståelse og krav til utøvelse av yrket.

Vi arbeider løpende med kursutvikling, og gi oss gjerne utfordringer og spørsmål du vil ha belyst i tilknytning til kursene. Vi tar forbehold om endringer dersom lovgivning, markedssituasjon eller andre endringer tilsier det.

Kursdagene blir avbrutt av en lengre siesta der du kan diskutere fag over en hyggelig lunsj blant engasjerte bransjekollegaer, eller bare nyte noen timer i solen.

Årets skattekurs

2023 ser ut til å bli året for de virkelig store skattedebattene. Med både monsterskatt og grunnrenteskatt på høring, venter næringslivet spent på hvordan de nye skattereglene endelig vil gi seg utslag. Skatterådgivning krever sikker kunnskap om gjeldende skatteregler, men også forståelse for de endringer som mest sannsynlig kommer.

Siden Skattelovutvalgets innstilling ble lagt frem i desember 2022, har ryktene om arveskatt ført til en dramatisk økning av forskudd på arv og overføring av aksjer og eiendom til neste generasjon. Som skatterådgiver bør du ha en oversikt over de viktigste rettsregler som gjør seg gjeldende i et generasjonsskifte mens senior er i levende live.

I dette skattekurset skal vi se på utvalgte temaer av stor betydning for næringslivet og ditt arbeid med årsoppgjør og skatterådgivning.

7 timer
Advokat Harald F. Strandenæs

Regnskapsfører- og revisjonsjus 2024 – Løft blikket

I over 25 år har vi fulgt regnskaps- og revisjonsbransjen tett. Årets bransjekurs er tilpasset viktige temaer i tiden. Bransjen er i kontinuerlig endring, både gjennom lovgivning, bransjeglidning, digitalisering og globalisering. Vi ser nå at bank – og finansbransjen igjen gjør seg gjeldende, men kanskje er IT-leverandørene blitt viktigste aktør i kampen om kundene. Skattemyndighetenes nye strategier for tidlig datafangst, kombinert med næringslivets fokus på CRM-systemer, endrer spillereglene.

Regnskapsarbeid blir stadig mer integrert i kundens øvrige systemer, og bransjens lønnsomhet er presset mellom kundens forventninger om lav fastpris og kontrollmyndighetenes stadig økende krav til kvalitet og internkontroll.

Regnskap Norge har varslet at regnskapsforetak vil bli kontrollert og målt etter den nye lovgivningen fra og med 2024. For tilsynsmyndigheten er spørsmålet til syvende og sist uansett hvordan vurderinger av risiko og hvert enkelt oppdrag er dokumentert. Betyr det at vi må forsette med sjekklistehysteriet? Kvalitetskontroll, kvalitetsstyring og compliance assosieres ofte med lange sjekklister uten betydning for den opplevde kvalitet for kunden.

I dette kurset ønsker vi å gi deg motivasjon til å tenke nytt, og kanskje til og med få kvalitetsarbeidet til å bli lønnsomt.

7 timer
Advokatene Harald F. Strandenæs og Jennie Elise Bratlie

Aktuell arbeidsrett – Arbeidsinnleie, incentivordninger og lønnsmodeller

Arbeidslivet er for tiden preget av rekordlav arbeidsledighet, stadig mer fleksibilitet i arbeidssted og organisering og samarbeid på tvers av foretak/organisasjoner. Det er derfor større fokus på å takle sesongsvingninger og ekstrem arbeidsbelastning, og nye lønnsmodeller tvinger seg frem.

I 2023 trer en rekke lovendringer i kraft som påvirker bruk av midlertidig arbeidskraft, innleie, frilansere og oppdragstakere. Det er derfor behov for å gå igjennom viktige endringer i arbeidsretten. Hva enten du jobber med lønnsoppdrag eller skal gi råd i omorganiseringer, møter du viktige spørsmål som vi tar opp i dette kurset.

7 timer
Advokat Harald F. Strandenæs

De vanskelige aktivaene i regnskapet – Finansinvesteringer, fast eiendom og immaterialretter

Selv de enkleste og minste selskap har ofte eiendeler som krever årvåkenhet og spesialkompetanse. Er hegdefondsinvesteringen i fritaksmetoden? Kan man bokføre på basis av forvalterens transaksjonsoversikt? Hvordan behandles leietakers påkost på lokalene når lokalene er avgiftsregistrert? Datterselskapet som er i knestående; tapsfradrag? Plikt til tapsføring?

Du kjenner deg sikkert igjen. Enkelte aktiva krever inngående kunnskap til både regnskapsrett, bokføring, skatt og avgift. I dette kurset ser vi nærmere på forskjellige former for investeringer og plasseringer i regnskapet med hensyn til bokføring, vurderinger, verdijusteringer, skattemessig behandling mv. Enten du kan mye eller lite om dette tema på forhånd, vil vi gjennom praktiske eksempler sette fokus på de viktige punktene i regnskaps- og skatterapporteringen.

7 timer
Advokat Harald F. Strandenæs

Forsvarlig kvalitetsstyring, hvitvasking og GDPR

Både regnskaps- og revisjonsbransjen er kraftige regulerte bransjer. Nå er kravet til forsvarlig kvalitetsstyring lovfestet i begge bransjer. Hva ligger i dette kravet? Og hvilke systemer må foretakene ha for å håndtere de regulatoriske kravene?

I kravet til forsvarlig kvalitetsstyring ligger blant annet krav om å kjenne kundens virksomhet, eierskap og vanligste transaksjoner. Disse momenter har en nær sammenheng med kravene etter hvitvaskingsloven. Kan man, og bør man, slå disse vurderinger sammen?

Året 2023 er året vi virkelig ser cyberkrimnalitet som et hverdagsproblem. Det stilles høye krav til foretakenes aktsomhet, innretning, rutiner og fokus på dette området. Gjennom eksempler skal vi prøve å trekke frem nyttige tips til din hverdag.

Parallelt med hvitvaskingslovens omfattende krav til innsamling av opplysninger, stiller personvernlovgivningen strenge krav til behandling av personopplysninger. Vi ser nærmere på kulturkonflikten og hvordan de ulike oppbevaringsreglene og personvernprinsippene kan etterleves i praksis.

7 timer
Advokatene Harald F. Strandenæs og Jennie Elise Bratlie

Kursholdere

Vi har med oss dyktige kursholdere, som ikke bare har en teoretisk tilnærming til fagområdene de skal forelese i, men også arbeider med dem til daglig. Nærmere informasjon om kursholdere blir oppdatert.

Kursholderne vil følge opp kursene med både caseløsning og debatter som gir deg motivasjon til å se nye løsninger.

Foreløpig program

Dersom du bestiller reise og opphold gjennom oss, er det lagt opp til følgende program med avreise fra Oslo (vi kan være behjelpelig med tilslutningsbilletter eller avreise fra andre steder i Norge);
Onsdag 15.november
09:35 Avreise fra Gardermoen med SAS
14:10 Ankomst Las Palmas
Dere blir møtt av buss og hyggelig sjåfør med skilt Strandenæs og transfer inn til Las Palmas og innsjekk på Hotel Santa Catalina.
Mer informasjon om hotellet her.
Santa Catalina Classics.
SCRH Vista general.
Felles velkomstmiddag for de som ønsker.
Torsdag 16.november – lørdag 18.november
09:00-12:00 og 16:00-19:00 Kurs på Santa Catalina
Lang siesta midt på dagen – egentid til lunsj og solbad.
Søndag 19.november – FRIDAG
Mandag 20.november – tirsdag 21.november
09:00-12:00 og 16:00-19:00 Kurs på Santa Catalina
Lang siesta midt på dagen – egentid til lunsj og solbad.
Onsdag 22.november
12:00 Utsjekk fra hotellet
12:30 Transfer fra hotellet til flyplassen.
15:00 Avreise fra Las Palmas med SAS
21:35 Ankomst Gardermoen
Det vil bli arrangert felles velkomst- og avskjedsmiddag (info om pris og sted kommer).

Praktisk info og priser

Kursene er tilpasset både regnskapsførere og revisorer. For revisorer er kravet til fordeling for enkeltfag opphevet. Timefordeling er satt for å gi en forståelse for fagenes relevans for yrket.
Det er mulig å bestille kun kursdager og eventuelle fellesmiddager, eller du kan bestille både kurs, reise og opphold gjennom oss.
Pris for kurs:
Du kan velge 4 av 5 kursdager:
4 kursdager kr. 12.400,- (bestilt reise/opphold gjennom oss)
4 kursdager kr. 13.400,- (bestilt reise/opphold selv)
Ekstra kursdag kun kr. 2.200,- pr stk
Pris for reise/opphold:
Pris per person i delt dobbeltrom på Santa Catalina med SAS fra Oslo; fra kr. 14.995,-
Pris per person i delt dobbeltrom på Santa Catalina, uten flyreise; fra kr. 11.995,-
Tillegg enkeltrom kr 7.495,-
Pris for fly t/r Oslo inkl. hotell inkluderer:
• Flybillett Oslo – Las Palmas T/R med SAS
• Flyskatter per feb 23
• Innsjekket bagasje a 23 kg
• Håndbagasje 8 kg
• Setereservasjon T/R
• Privat transfer Las Palmas flyplass – hotell T/R
• 7 overnattinger del i dobbeltrom
• Frokost
• VAT
Faktura på depositum sendes ut ved påmelding.
Sluttfaktura sendes ca 3 måneder før avreise.
Påmelding er bindende.
OBS! Vi har begrenset antall rom og flybilletter til denne prisen, så her er det førstemann til mølla!
Bemerk at vi kan bistå med tilslutningsbilletter fra andre flyplasser.
Kurspakke og evt fellesmiddager kommer i tillegg.
Vi må ta forbehold om endringer i valutakurs, skatter og avgifter (februar 2023). Vi forbeholder oss retten til å avlyse turen eller prisene dersom de nevnte faktorene skulle endres utenom vår kontroll, eller om vi får uforutsette avbestillinger eller for få påmeldte.
Vi tar sikte på å legge opp til et dynamisk kursinnhold, så dersom det forekommer viktige endringer tar vi høyde for å kunne tilpasse kursinnholdet til dette.
Dersom du har spørsmål, eller ønsker ytterligere informasjon, kan du sende en e-post til berit@strandenas.no.