Økte terskelverdier for revisjonsplikt

21. feb 2023 | Regnskap og revisjon

Nærings- og fiskeridepartementet har besluttet å øke terskelverdiene for revisjonsplikt fra 1. mai i år. Terskelverdien for driftsinntekter øker fra seks til syv millioner kroner, mens terskelverdien for balansesum øker fra 23 til 27 millioner, jf. Forskrift om endring i forskrift om terskelverdier for beslutning om å unnlate revisjon etter aksjeloven § 7-6 – Lovdata.

De nye terskelverdiene

Etter aksjeloven § 7-6 kan generalforsamlingen i et aksjeselskap beslutte å unnlate revisjon av årsregnskapet dersom de faller under fastsatte terskelverdier for driftsinntekter, balansesum og årsverk. Terskelverdiene for driftsinntekter og balansesum er fastsatt i forskrift 3. juni 2018 nr. 7, mens terskelverdien for årsverk fremgår direkte av § 7-6.

For beslutning om å unnlate revisjon gjelder følgende terskelverdier for driftsinntekter og balansesum fra 1. mai i år:

• Driftsinntektene av den samlede virksomheten må være mindre enn 7 millioner kroner.
• Selskapets balansesum må være mindre enn 27 millioner kroner.

Har selskapet ikke fastsatt sitt første årsregnskap må aksjeinnskuddene i forbindelse med stiftelsen være mindre enn 27 millioner kroner.

Endringene trer i kraft fra 1. mai 2023

Forskriftsendringen innebærer at det fra og med 1. mai i år er adgang til å fravelge revisjon etter de nye terskelverdiene med virkning for det inneværende regnskapsåret. For dem som følger kalenderåret betyr det for regnskapsåret 2023.

Vibeke Aasen Eriksrud

Advokatfullmektig

905 07 146