Nytt om a-meldingen

7. nov 2022 | Arbeidsliv og HR

A-meldingen er en månedlig melding fra arbeidsgiver til NAV, SSB og Skatteetaten. Meldingen inneholder informasjon om bl.a. ansattes arbeidsforhold, inntekt, fradrag og forskuddstrekk, samt arbeidsgiveravgift og finansskatt for virksomheten.

Pensjonsinnretning skal rapporteres månedlig i a-meldingen

Arbeidsgivere omfattet av lov om obligatorisk tjenestepensjon ble fra 01.01.21 pliktige til å oppgi månedlig i a-meldingen hvilken pensjonsinnretning de har avtale med. Dessverre er det fremdeles for få arbeidsgivere som oppgir dette i a-meldingen.

Det er viktig at pensjonsinnretning oppgis hver måned, og det er pensjonsinnretningens organisasjonsnummer som skal oppgis (ni siffer). Pensjonsinnretning skal rapporteres i tillegg til avgiftspliktiges tilskudd og premier til pensjon.

Det er viktig at både arbeidsgivere og bl.a. regnskapsførere og revisorer som bistår arbeidsgivere, følger opp at denne plikten overholdes.

Ny løsning for direkte registrering av a-meldingen

Skatteetaten jobber nå med å utvikle en ny løsning for direkte registrering av a-meldingen. Den nye løsningen får navnet A-10 og skal i løpet av 2023 erstatte dagens a-meldingsskjema i AltInn. Påloggingen vil via Skatteetatens hjemmeside; skatteetaten.no.

Skatteetaten åpnet i september gradvis for opplysningspliktige som kan ta i bruk den nye løsningen. I første omgang gjelder dette kun for utenlandske opplysningspliktige som er oppdragstakere i Norge. Hvis du, eller en utenlandsk opplysningspliktig du rapporterer på vegne av, ønsker å ta i bruk A-10 nå, kan du ta kontakt med skatteetaten på era@skatteetaten.no, for å se om du er blant dem som kan ta i bruk løsningen nå.

Skatteetaten: Nyhetsbrev fra a-ordningen (oktober 2022)

Vibeke Aasen Eriksrud

Advokatfullmektig

905 07 146