Nyheter i AQM

Vi har store planer for AQM fremover, og nedenfor vil vi gi deg en oversikt over hvilke dokumenter som vil komme i AQM i nærmeste fremtid.

Forsvarlig kvalitetsstyring

Med ny regnskapsførerlov og GRFS kom kravet om «forsvarlig kvalitetsstyring». Etter den nye loven skal regnskapsforetak ha forsvarlig kvalitetsstyring som er tilpasset virksomhetens omfang og kompleksitet. Finanstilsynet har uttrykt en forventning om at regnskapsforetakene så snart som mulig etter ikrafttredelsen har en plan for innføringen av de nye reglene i virksomheten, og lovkravene må fullt ut være oppfylt innen utgangen av 2023.

Med bakgrunn i dette vil vi i midten av oktober lansere et spørsmålsskjema og en mal for implementeringsplan. Denne vil inneholde:

• kvantifiserbare og kvalitative kvalitetsmål
• rolle- og oppgavefordeling
• avvikshåndtering

Loven krever at implementeringen skal vedtas av styret i regnskapsforetaket, og det vil også komme vil det også komme grunnlag for dokumentasjon av dette.

Styredokumenter

Ulike maler for styredokumenter er noe regnskapsforetaket både behøver internt, men ikke minst bruke i rådgivning til sine kunder. Vi vil fortløpende lansere både instrukser og maler for ulike styredokumenter, bl.a. spørsmål fra styret vedrørende regnskapet, protokoller, styrets instruks til daglig leder og oppsigelse med bakgrunn i virksomhetens forhold.

Særlige varianter av oppdragsavtaler

Når det gjelder oppdragsavtaler kommer det tre nye varianter:

• boligforvaltning
• uteoppdrag
• mva-representasjon

Flere arbeidsrettslige dokumenter

I dag ligger det to maler for arbeidsavtaler i AQM som kan brukes internt i regnskapsforetaket. Dette er arbeidsavtaler for hhv. statsautorisert regnskapsfører og ikke autorisert regnskapsfører. Fremover vil det bli lagt ut flere relevante arbeidsrettslige dokumenter, deriblant instrukser og avtaler mellom regnskapsforetaket og ansatte som gjelder ansattes bruk av IT, herunder e-post.

Flere engelske oversettelser

Engelske oversettelser av relevante dokumenter er noe som stadig blir mer aktuelt, og som etterspørres av flere. Vi vil derfor løpende komme med enda flere oversettelser av de dokumentene som ligger i AQM.

Har du innspill til dokumenter i AQM?

Vi tar gjerne imot innspill til de dokumentene som allerede ligger i AQM, men også forslag til nye dokumenter som kan være aktuelle. Ta gjerne kontakt på telefon, eller send en e-post til vibeke@strandenas.no.

Vil du bestille AQM eller vite mer? Fyll ut kontaktskjemaet nedenfor:

7 + 2 =

Du kan også ta kontakt med Berit Strandenæs på berit@strandenas.no.