Ny risikovurdering fra Finanstilsynet

Webinar 31. mai kl. 10:00-10:30

Finanstilsynets årlige risikovurdering for hvitvasking og terrorfinansiering ble publisert 10. mai 2023. Risikovurderingen er angivende for regnskaps- og revisjonsforetakenes virksomhetsinnrettede risikovurderinger og antihvitvaskingsarbeid for øvrig.

I dette webinaret skal vi gjennomgå det som dominerer risikobildet i regnskaps- og revisjonsbransjen. Er vi for naive i møte med kunden?

Vi skal også se nærmere på hvordan Finanstilsynets risikovurdering kan brukes i den virksomhetsinnrettede risikovurderingen.

Kursinnhold:

• Hva er nytt?
• Litt om betalingsoppdrag – ny dom fra Borgarting lagmannsrett
• Hvordan ta i bruk risikovurderingen på en praktisk måte i ditt foretak
• Innholdskrav i virksomhetsinnrettet risikovurdering
• Metode og utfordringer

Praktisk info

Dato: Onsdag 31. mai, kl. 10:00-10:30
Sted: Webinar på Teams
Pris: Kostnadsfritt


Advokat Jennie Elise Bratlie

For påmelding bruk «påmeldingsknappen» eller send e-post til berit@strandenas. Ved påmelding av flere deltagere må navn og mailadresse til alle deltagere oppgis. Bekreftelse og link til webinaret blir sendt ut på mail, så sjekk at du har brukt riktig mailadresse ved påmelding.