Ny regnskapsførerlov

17. juni la Finansdepartementet frem proposisjon til ny regnskapsførerlov. Loven stiller en rekke nye krav til regnskapsførerforetak samtidig med at Finanstilsynet gis adgang til å ilegge overtredelsesgebyrer. Lovens ikrafttredelse er enda ikke bestemt, men mye tyder på at loven vil gjelde allerede fra 01. januar 2023. Som regnskapsfører eller som en del av ledelsen i et regnskapsførerforetak bør du derfor allerede nå sette deg inn i og ha kunnskap om de nye reglene.

Vi inviterer til et praktisk kurs om ny regnskapsførerlov i våre lokaler i Vika. Her skal vi blant annet gjennomgå det nye kravet til forsvarlig kvalitetsstyring, endringer i autorisasjonsordningen, krav til organisering, ledelse og eierskap, nye tjenesteområder og ny GRFS.
Samtidig med ny regnskapsførerlov vil det komme lovendringer på andre viktige områder. Hvordan vil ny lovgivning påvirke bransjen, og hvordan kan ditt regnskapsførerforetak ligge i forkant?

Kursinnhold

  • Organisering av regnskapsforetak
  • Krav til systemer i regnskapsforetaket
  • «Forsvarlig kvalitetsstyring» og internkontroll
  • Dokumentasjon av oppdraget – regnskapsdokumentasjon og oppdragsdokumentasjon
  • Kundekommunikasjon
  • Nye tjenesteområder for regnskapsbransjen
  • Regnskapsførsel, rådgivning, support og IT; hvilke avtaler kreves?
  • Ny lovgivning på andre områder og ny GRFS
  • Tilsyn og sanksjoner – overtredelsesgebyr, tilbakekall og straff

Velkommen til et praktisk rettet kurs!

Praktisk info

Dato: Torsdag 10. november, kl. 09:00-16:00
Sted: Munkedamsv. 3B (på gateplan)
Pris: kr. 3.600,-
Veil. godkjenning: 7 RF/GRFS
Målgruppe: Autoriserte regnskapsførere, daglig leder, fagansvarlige og styremedlemmer


Advokat Harald Strandenæs


Advokat Jennie Elise Bratlie

For påmelding, send en e-post og oppgi navn på deltager(e) til berit@strandenas.no, eller klikk nedenfor.