Ny kompensasjonsordning for tapt varelager

6. apr 2021 | Regnskap og revisjon

Foretak som har hatt utgifter forbundet med varelager som går ut på dato som følge av smittevernrestriksjoner, vil nå kompenseres i kompensasjonsordning 2, bekrefter Regjeringen i Pressemelding 29.mars 2021.

Ordningen er ment å skulle treffe servicebransjen som hjelp til de foretak som har tapt mye i perioden med de strengeste smittevernstiltakene og som har vært pålagt stengt. Vilkårene for å få dekket tapt varelager er at varene er «ferskvare», som næringsmidler og blomster. Idet ordningen inkluderes i den ordinære kompensasjonsordningen, er det fortsatt krav om at foretaket har hatt et omsetningsfall på minst 30 %.

Detaljene er enda ikke på plass, og det vil ta noe tid før ordningen kan godkjennes av ESA. Deretter må søknadsskjemaet endres og formentlig også kompensasjonsforskriften. Advokatfirmaet Strandenæs kommer tilbake med mer når detaljene i ordningen blir kjent.

De som allerede har søkt og fått kompensasjon gjennom kompensasjonsordningen, vil kunne sende tilleggssøknad for tapt varelager.