Naturalytelser og frynsegoder i skatteretten – råd og vink i en hektisk hverdag

Er alt som arbeidsgiver betaler til en arbeidstaker skattepliktig? Svaret er nei, og vi gjennomgår mange av de frynsegodene som det ofte stilles spørsmål om.

Kursinnhold

  • Hva er en naturalytelse
  • Mange naturalytelser er helt eller delvis skattefrie
  • Prinsipputtalelser
  • Verdsettinger
  • Trekkplikten
  • Plikten til å betale trygdeavgift og arbeidsgiveravgift
  • En gjennomgang av de mest aktuelle frynsegodene
  • SKD Forskriften
  • Opplysningsplikten etter skatteforvaltningsloven

Målgruppe: Eksterne og interne regnskapsførere og økonomipersonell samt revisorer.

Praktisk info

Dato: Tirsdag 29. november 2022, kl. 13:00-16:00
Sted: Munkedamsv. 3B (på gateplan)
Pris: kr. 1.690,-
Veiledende godkjenning: 3 timer skatt og avgift
Kursholdere: Advokat Øystein A. Olausen og advokat Harald F. Strandenæs