Velkommen til manuduksjon i Skatterett I

Advokatfirmaet Strandenæs inviterer til eksamensrelevant manuduksjon i Skatterett I torsdag 27. april fra kl. 17.00-19.00 i våre lokaler i Vika.

Vi vil gjennomgå følgende temaer:

  • Inntektsbegrepet
    • Fordel vunnet ved «arbeid, kapital og virksomhet»
  • Utgiftsbegrepet
    • Utgifter og fradrag
  • Realisasjon vs. realisasjonsprinsippet
  • Aksjeutbytte
  • Kontinuitetsprinsippet

Målet er å gjøre studentene forberedt til eksamen ved å gjennomgå praktiske case og eksamensrelevante problemstillinger. Vi går også gjennom grunnleggende juridisk metode som forutsetning for å levere en god eksamensbesvarelse.

Det blir anledning til å sende inn spørsmål i forkant, og plansjer vil bli sendt ut elektronisk i etterkant av manuduksjonen.

Etter manuduksjonen inviterer vi til god mat og drikke i våre lokaler.

Praktisk info

Dato: Torsdag 27. april, kl. 17:00-19:00
Sted: Munkedamsv. 3B (på gateplan)
Pris: Kostnadsfri påmelding


Advokat Harald F. Strandenæs


Advokat Martin Johnsen


Advokatfullmektig Torstein Feldborg


Advokatfullmektig Aksel Forberg

For påmelding: Send e-post til morten@strandenas.no, og oppgi antall påmeldte samt navn på deltager(e).