Lønnsstøtteordning: Vær OBS på viktig frist!

20. des 2021 | Arbeidsliv og HR

Skal din bedrift søke om lønnsstøtte gjennom den nye lønnsstøtteordningen? Da må du kanskje være kjent med fristen som går ut 23. desember.

Bedrifter som søker om kompensasjon gjennom lønnsstøtteordningen, kan i utgangspunktet ikke permittere ansatte under samme periode. For de som har permittert ansatte etter 30. november gjelder likevel et unntak dersom de permitterte tas tilbake i arbeid innen 23. desember 2021. Det er uklart om det vil være lønnsomt å benytte seg av den nye lønnsstøtteordningen fremfor å permittere.

Lønnsstøtteordningen vil gjelde for bedrifter som er sterkt berørt av nasjonale smitteverntiltak som begrenser aktivitet, som antallsbegrensninger, krav om bordplassering, skjenkerestriksjoner eller liknende. Eksempler på dette er hoteller og restauranter, barer, teatre og kinoer.

Se pressekonferanse om lønnsstøtteordningen her, eller les mer inngående i denne skissen om hvordan ordningen er tiltenkt å fungere.

OBS! Denne artikkelen ble oppdatert klokken 17:02, mandag 20. desember, da det ble klart at regjeringen gjør endringer på lønnsstøtteordningen, deriblant fristen, som forlenges fra 21. til 23. desember.

Jennie Elise Bratlie

Advokat

928 59 784