Som utleier av næringslokaler vil man måtte ta stilling til en rekke skatte- og avgiftsrettslige spørsmål, herunder i forbindelse med videreutvikling eller salg av eiendommen. Slike problemstillinger er ofte nært knyttet opp mot leietakerne, og burde derfor vurderes allerede ved inngåelse av leiekontraktene.

I dette kurset gjennomgår vi aktuelle skatte- og avgiftsrettslige problemstillinger innenfor temaet utleie av næringslokaler, herunder frivillig registrering og justering av fradragsført inngående merverdiavgift.

Problemstillingene illustreres med praktiske eksempler.
Kursinnhold:

• Utleie av lokaler som næringsvirksomhet
• Organisering
• Skattemessige påkostninger, avskrivninger og saldogrupper
• Oppføring av næringseiendom for utleie
• Merverdiavgift
– Frivillig registrering

    – Fradrag for inngående merverdiavgift
    – Justering
• Salg av næringseiendomKurset er særlig tilpasset aktører som driver med utleie av næringseiendom, samt deres rådgivere. Kurset passer også godt for leietakere som ønsker større kunnskap innenfor det aktuelle temaet.

Oppdatering: 1 time rettslære og 2 timer skatt/avgift

Kurset avholdes i våre lokaler i Munkedamsv. 3B, 4. etg. Onsdag 26. september.

Kursholdere: Elisabeth Flønes, Martin S. Sagstuen og Karl Erik Westergren

Pris for kurset: kun kr. 1.690,- (dersom du deltar på begge “eiendomskursene” betaler du kun kr. 2.990,- totalt)

Påmelding til berit@strandenas.no – husk å skrive hvilket kurs du vil delta på.