Markedet for utleie av næringslokaler er i stadig vekst. Denne utviklingen skyldes i stor grad at flere aktører velger å leie sine næringslokaler, da dette gir større fleksibilitet med tanke på både lokasjon og størrelse. Muligheten til å foreta raske tilpasninger er en fordel som verdsettes høyt av både store og små aktører i leiemarkedet, noe som også får en innvirkning på hvordan leiekontraktene utformes.

I dette kurset ser vi særlig på kontraktsinngåelsen mellom profesjonelle parter. Kurset har en praktisk tilnærming, hvor vi blant annet tar for oss tema som inngåelse og opphør av leiekontrakten, fordeling av felleskostnader samt inndrivelse av utestående krav.

Kursinnhold:
• Inngåelse av leiekontrakter, herunder:

    – Rettslige utgangspunkt
    – Bruk av standardkontrakter
– Hvem er partene i kontrakten
    – Spesifisering av leieobjekt
– Fastsettelse og justering av leieprisen
    – Viktige forhandlingspunkter
• Fordeling av felleskostnader
• Skillet mellom påkostninger og vedlikehold
• Opphør av leiekontrakten
• Inndrivelse av utestående krav
• Typiske konflikttemaer

Kurset er spesielt rettet mot aktører innenfor utleiebransjen, næringsdrivende leietakere samt rådgivere med kunder som leier eller eier næringseiendom.

Oppdatering: 3 timer rettslære

Kurset avholdes i våre lokaler i Munkedamsv. 3B, 4. etg. Onsdag 26. september.

Kursholdere: Elisabeth Flønes, Martin S. Sagstuen og Karl Erik Westergren

Pris for kurset kun kr. 1.690,- (dersom du deltar på begge “eiendomskursene” betaler du kun kr. 2.990,- totalt)

Påmelding til berit@strandenas.no – husk å skrive hvilket kurs du vil delta på.