Kunder i gråsonen

Du kjenner dem igjen; holdningen er at du skal løse deres problemer og respekten for rett og galt er tilfeldig. La gå at ikke alle er like interessert i regnskap og skatt, men det er nødvendig med en grunnleggende respekt for regnskapsførers og revisors krav til yrkesutøvelse.

Riktignok er kunden rask til å kreve fradrag i skatt og merverdiavgift, men kunden har kanskje ikke like stor vilje eller kunnskap til å holde seg innenfor loven. Den typiske gråsonekunde utgjør en betydelig risiko for din yrkesutøvelse, men også en risiko for ressursbruk og lønnsomhet. Men kundens adferd kan endres, og du trenger virkemidler for å håndtere slike kunder.

Gråsonekunder utfordrer vårt eget verdisyn, og vår motstandsevne testes kontinuerlig. Det er ingen tvil om at det både finnes for strenge og for ettergivende regnskapsførere. Når er du passe streng?

Kanskje har du flere gråsonekunder enn du tror? Og kanskje er opplæring av kunden nødvendig for at samarbeidet skal kunne videreføres. Må heving av oppdraget være eneste vei ut? Hvilke virkemidler har du, og når bruker du dem?

Kursinnhold

 • Hvordan avdekke gråsonekunder i porteføljen?
 • Faresignaler
 • Med vilje eller uforstand?
 • Tillitt og kontroll
 • Hvilke tiltak kan du iverksette?
 • God kundekommunikasjon – kunsten å gi råd som blir fulgt
 • Kommunikasjon mellom regnskapsfører og revisor
 • Håndtering av tvilsomme transaksjoner
 • Kostnader med gråsonekunder
 • Hvilke kundeforhold må du avslutte?
 • Hvordan kombinere lovgivningens krav med virkeligheten i næringslivet?
 • Forholdet til hvitvaskingsreglene
 • Rapportering og anmeldelse

Velkommen skal du være til et praktisk rettet kurs!

Praktisk info

Dato: xxxdag xx. xxx 2022, kl. 13:00-16:00
Sted: Munkedamsv. 3B (på gateplan)
Pris: kr. 1.800,-
Veiledende godkjenning: 3 timer rettslære/annet
Målgruppe: Regnskapsfører, revisor og deg som har skjønt at livet ikke er svart/hvitt
Kursholdere: Advokat Harald F. Strandenæs og advokat Jennie Elise Bratlie

5 + 9 =