Velkommen til Styre- og ledersamling

«Kultur og kulturbygging»

Støtvig hotell, Larkollen, 18.-19. september 2023

Det finnes vel ikke et bedre sted å jobbe med «Kultur og kulturbygging», og ingen er vel bedre til å lede denne samlingen enn Rita Furan fra Flyt Ledelse, som mange av oss kjenner fra før.

Målet med turen er å bli bedre kjent med både hverandre og xxx, så programmet legges opp til en fin kombinasjon av fag og sosialt samvær.

Velkommen til Larkollen!

Foredragsholdere

Rita Furan har jobbet med lederutvikling og endringsprosesser i mange ulike organisasjoner i over 20 år. Hun har en bachelor i samfunnsfag og personalledelse, mellomfag i sosiologi, mastergrad i endringsledelse samt sertifisert coach og prosessveileder. Hun har et overordnet blikk og perspektiv i møte med kundene og er opptatt av å utfordre og støtte kundene for å sikre robusthet og bevissthet i prosessene.

Harald F. Strandenæs er 62 år og snart voksen. Han er utdannet Advokat og Markedsøkonom. Hans fokusområde er rådgivning og prosedyre i forretningsjus for små og mellomstore bedrifter. Harald er en populær foredragsholder og holder en rekke kurs for bedrifter, samarbeidspartnere og bransjeorganisasjoner. Han er utpreget nysgjerrig, følger med på utviklingstrekk i både inn- og utland. Harald har en mening om det meste, noe han gir utrykk for på en direkte og humoristisk måte!

Spørsmål vi skal stille oss

• Hvordan lede gode medarbeidere til å bli gode medborgere i selskapet?
• Hvordan sikre mening og mestring blant kunnskapsmedarbeidere?

Kultur er den uformelle strategien. Tema vi kommer til å jobbe med;

1. Hvordan best samle fagmiljøet?

Etter pandemi og nye forventninger til fleksible løsninger; hvordan skal vi sikre den enkeltes behov og behovet for å sikre fagmiljøet?

2. Kultur innen ulike generasjoner på arbeidsplassen.

Hvordan kan vi skape gode overganger mellom generasjonene? Vi må øke forståelsen og rausheten for ulikhetene, og kjenne effekten av oss selv.

3. Hvordan beholde nøkkelpersoner?

Hvordan kan vi best sikre at nøkkelkompetanse ikke forsvinner til konkurrenter?