Bli med på Stellarius høstsamling

«Kultur og kulturbygging»

Støtvig hotell, Larkollen, 18.-19. september 2023

Denne gang skal vi ta for oss et tema som vi aldri blir ferdige med, nemlig «Kultur og kulturbygging». Rita Furan fra Flyt Ledelse, blir med oss og vil sammen med Harald Strandenæs lose oss gjennom denne spennende samlingen hvor vi bl.a. skal stille oss følgende spørsmål;

  • Hvordan lede gode medarbeidere til å bli gode medborgere i selskapet?
  • Hvordan sikre mening og mestring blant kunnskapsmedarbeidere?
  • Hvordan beholde nøkkelpersoner?

Foreløpig program:
Mandag 18. sept:
Kl. 12.00 – Oppmøte og lunsj
Kl. 13.00 – Samlingen starter «Kultur og kulturbygging».
Kl. 18.00 – Aktiviteter (det kan bli både ute og inne, så ta med klær etter vær)
Kl. 20.00 – Festmiddag
Tirsdag 19. sept:
Kl. 09.00 – Samlingen fortsetter «Kultur og kulturbygging»
Kl. 12.00 – Oppsummering og avslutning
Kl. 13.00 – Lunsj og vel hjem

Pris kun kr. 10.900,- *

*Inkluderer kurs, overnatting i enkeltrom m/frokost, lunsj to dager, sosiale aktiviteter, festmiddag og inngang SPA

Uansett, dette kan du ikke gå glipp av så meld deg på til berit@strandenas.no allerede nå!

Det er også mulig å ta med flere i din organisasjon som kan ha nytte av denne samlingen.

Foredragsholdere

Rita Furan har jobbet med lederutvikling og endringsprosesser i mange ulike organisasjoner i over 20 år. Hun har en bachelor i samfunnsfag og personalledelse, mellomfag i sosiologi, mastergrad i endringsledelse samt sertifisert coach og prosessveileder. Hun har et overordnet blikk og perspektiv i møte med kundene og er opptatt av å utfordre og støtte kundene for å sikre robusthet og bevissthet i prosessene.

Harald F. Strandenæs er 62 år og snart voksen. Han er utdannet Advokat og Markedsøkonom. Hans fokusområde er rådgivning og prosedyre i forretningsjus for små og mellomstore bedrifter. Harald er en populær foredragsholder og holder en rekke kurs for bedrifter, samarbeidspartnere og bransjeorganisasjoner. Han er utpreget nysgjerrig, følger med på utviklingstrekk i både inn- og utland. Harald har en mening om det meste, noe han gir utrykk for på en direkte og humoristisk måte!

Spørsmål vi skal stille oss

• Hvordan lede gode medarbeidere til å bli gode medborgere i selskapet?
• Hvordan sikre mening og mestring blant kunnskapsmedarbeidere?

Kultur er den uformelle strategien. Tema vi kommer til å jobbe med;

1. Hvordan best samle fagmiljøet?

Etter pandemi og nye forventninger til fleksible løsninger; hvordan skal vi sikre den enkeltes behov og behovet for å sikre fagmiljøet?

2. Kultur innen ulike generasjoner på arbeidsplassen.

Hvordan kan vi skape gode overganger mellom generasjonene? Vi må øke forståelsen og rausheten for ulikhetene, og kjenne effekten av oss selv.

3. Hvordan beholde nøkkelpersoner?

Hvordan kan vi best sikre at nøkkelkompetanse ikke forsvinner til konkurrenter?