Julegaver til dine ansatte?

27. okt 2021 | Skatt og avgift

Nå som dagene blir kortere og kortere og temperaturen faller, vet vi alle at julen nærmer seg. Siden dine ansatte kanskje har stått på i en tøff tid er det kanskje hyggelig å påskjønne de litt ekstra i år. Eller kanskje du som eneste ansatt i eget selskap ønsker å ta ut en så stor julegave som mulig?

Julegave og andre gaver

Med virkning for 2021 ble beløpsgrensene for naturalytelser (gaver som ikke består av penger) økt fra kr 2 000 til kr 5 000. Det betyr at du som arbeidsgiver hvert år kan belønne dine ansatte med gaver på inntil kr 5 000 uten at gaven blir beskattet. Om gaven har en verdi på mer enn kr 5 000, blir overskytende skattepliktig lønnsinntekt for de ansatte. Det er ikke krav til begivenheten for gaven. Det kan altså være i anledning jul, bursdag eller annet, og det kan være én eller flere enkeltgaver. I loven oppstilles heller ikke krav om likebehandling mellom dine ansatte. Men det kan jo være lurt å behandle dine ansatte likt.

Gaver kan gis til ansatte og styremedlemmer i virksomheten. Du kan til og med motta en slik gave om de er eneste ansatt i virksomheten og eier den alene.

«Jubileumsgaver»

Den ansatte kan i tillegg få større/flere gave(r) (også bare som naturalytelse) dersom det er en spesiell anledning. Dette gjelder i følgende tilfeller:

Verdi inntil kr 8 000.
–        Ved 20 års ansiennitet og dersom slik gave gis etter minst 10 års ytterligere ansettelse

Verdi inntil kr 5 000
–        Bedriften er 25 år, eller i et antall år som er delelig med 25
–        Den ansatte gifter seg
–        Den ansatte fyller 50 år, og deretter hvert tiende år
–        Den ansatte slutter etter minst ti år i bedriften, eller går av med pensjon.

Det er egne regler om når bonuser må beskattes. Gaven med en verdi inntil kr 5 000 kan også benyttes i kombinasjon med bonusbestemmelsene.

Reglene vi har gjennomgått finner du i forskrift til utfylling og gjennomføring av skatteloven (FSFIN) § 5-15-1.