Internkontroll – hvor godt er godt nok?

Daglig ser vi regnskapsførere felt på sviktende internkontroll. Én ting er å ha rutiner og systemer, noe ganske annet er å dokumentere bruken av dem. Man kan stille seg spørsmålet om vi alle er blitt verdensmestere i etterpåklokskap. Kundene stiller krav til effektivitet, høy kvalitet og lave honorarer, mens tilsynsmyndighetene på sin side stiller høye krav til nøyaktig internkontroll og dekkende dokumentasjon. Hvordan skal man balansere dette i en hektisk arbeidshverdag?

I dette praktiske rettede kurset skal vi se nærmere på de krav som stilles til rutiner og systemer man som regnskapsfører i dagens digitaliserte arbeidshverdag må tilfredsstille. Finanstilsynet har gjennom sine tilsyn avslørt at mange regnskapsførere verken har gode nok rutiner for overordnet internkontroll på oppdragsnivå, eller gjennomfører og dokumenterer slike kontroller på en tilfredsstillende måte.

Kurset er en gjennomgang av krav til internkontroll, og vi ser nærmere på de overtredelsene som oftest danner grunnlag for tilbakekall etter tilsyn fra Finanstilsynet.

Temaer som behandles i kurset er:

  • Kvalitetssystemer
  • Dagens krav til kvalitetskontroll
  • Oppdragsavtalen og kundekommunikasjon
  • GRFS, hvitvasking og risikostyringsforskriften: hva kreves?
  • Avvikshåndtering: hvordan oppdage, følge opp, håndtere og dokumentere avvik?
  • Hva er godt nok på kontrolldagen?
  • Hvitvasking og kundetiltakMålgruppe: Eksterne og interne regnskapsførere, økonomiansvarlige, næringsdrivende, daglige ledere, styreledere og styremedlemmer

Sted: Munkedamsveien 3B (på gateplan)
Dato: 26. oktober, klokken 13:00-16:00
Pris: Kun kr 1.690,- (som inkluderer kursdokumentasjon og enkel servering)
Veiledende godkjenning: 3 timer RF/GRFS
Kursholdere: Advokat Harald F. Strandenæs og advokat Jennie Elise Bratlie
Påmelding: Send e-post til berit@strandenas.no, og navn på deltager(e)

Vi gjør oppmerksom på at et tilsvarende kurs er tilgjengelig som nettkurs.