Indeksjustering av prisene!

11. jun 2021 | Eiendom og entreprise

I 2021 har vi opplevd en vesentlig økning i trelastprisene. I skrivende stund er prisen på en 48X098 C24 Hvit over 30,- kroner meteren!

I en makroøkonomisk sammenheng er renten historisk lav og byggeaktiviteten høy. Mange forhold gjør at konstruksjonsvirksomhet, høvellast, kledning, osv. har hatt en så sterk økning, men du kan trygt legge til grunn at prisen på de fleste byggematerialer vil variere mer fremover enn den har gjort tidligere. Store svingninger kjennetegner markeder i ubalanse.

Som byggkyndig er du godt kjent med prisreguleringen i Norsk Standardavtale der prinsippet er at man kan gjøre påslag for prisindeksen fra Statistisk Sentralbyrå (SSB) hvis ikke annet er avtalt.

Vi, og mange med oss, er bekymret for at byggekostnadsindeksen ikke gir et like godt uttrykk for prisstigningen som man kanskje ville forventet.

SSBs byggekostnadsindeks baserer seg på prishenvendelser på bruttopriser og fanger ikke opp prisstigning der rabattene reduseres. Viktigere er at byggekostnadsindeksen som består av flere forskjellige faktorer vekter disse på en måte som ikke nødvendigvis passer din virksomhet.

For eksempel utgjør trelast kun 10 % av «byggekostnadsindeksen for enebolig av tre, i alt.» i tillegg tar det noe tid før byggekostnadsindeksen offentliggjøres.

Her ser du hvordan prisreduksjonen på armeringsstål har veid ut prisøkningen på trelast, men kanskje er ditt bygg mer basert på bindingsverk enn på betong.

Vårt råd er å nøye vurdere om du kan finne indekser som gir bedre uttrykk for dine prosjekt eller la faktisk materialkostnad belastes direkte mot byggherre.

Ta gjerne kontakt for å diskutere indekser eller valg av kontraktstyper enten du er underentreprenør, hovedentreprenør eller byggherre.