Leilighet, hytte, båt el i selskap? Transaksjoner med nærstående – Hvordan unngå mulig monsterskatt!

Når kapitalen er i selskapet og investeringen fristende, beveger du deg inn i et minefelt! Selv nøkterne investeringer kan være i grenseland, og som bedriftseier eller rådgiver er det viktig å være i forkant!

Vi inviterer til et kurs med konkrete råd om hvordan man bør planlegge for å unngå skattesmell, samtidig som vi gjennomgår dagens regler for transaksjoner mellom nærstående personlig eier og selskap.

Høringsfristen er nå ute for foreslåtte regler om privat konsum i aksjeselskaper. Et samlet skatterådgivermiljø advarer mot innføring, men vi tror og frykter det reglene vil bli innført med mindre justeringer. Vi har sendt høringsuttalelse og skrevet en kronikk om temaet.

Det er ikke bare de selskapsfremmede eiendelene som rammes. For å stanse Stordalen, Spetalen og Røkkes bruk av privatfly, yacht og helikopter foreslår regjeringen en stoppregel som vil omfatte nærmest alle leiligheter, hytter, båter o.l. eid av små selskap. For å gå klar av regelen må man være aktiv nå.

I kurset skal vi gjennomgå dagens og de foreslåtte reglene og se på hvordan man skal innrette seg etter dette. Vi legger også opp til spennende diskusjoner underveis.

Kursinnhold

 • Dagens regler
  • Markedspris
  • Dokumentasjon for markedspris
  • «Selskapsfremmede investeringer»
 • De foreslåtte regler – Monsterskatten
  • Planleggingen i praksis
  • Gjennomføring i praksis
 • Aksjelovens § 3-8
  • Styrets beretning
  • Revisors attestasjon og ansvar
 • Kommunikasjon med skatteetaten

Velkommen til et praktisk rettet kurs!

Praktisk info

Dato: Torsdag 22. september, kl. 13:00-15:00
Sted: Munkedamsv. 3B (på gateplan)
Pris: kr. 990,-
Veil. godkjenning: 2 timer skatterett
Målgruppe: Eksterne regnskapsførere, revisorer, rådgivere og bedriftseiere


Advokat Harald Strandenæs

Advokat Martin S. Johnsen

Advokatfullmektig Torstein Feldborg

For påmelding, send en e-post og oppgi navn på deltager(e) til berit@strandenas.no, eller klikk nedenfor.